• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 29 materiál 85,70 s DPH 03.09.2014 Auto-moto súčiastky-Julianna Lakiová 13.03.2017
  Faktúra 37 triedna kniha 245,89 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 03.09.2019 CART PRINT, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
  Faktúra 182003057 mliečné výrobky 118,53 s DPH 12.02.2018 AGRO TAMI a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
  Faktúra 191530 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 07.08.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
  Faktúra 8137 mliečné výrobky 149,28 s DPH 07.09.2018 AGRO TAMI a.s., Nitra 17.10.2019
  Faktúra 2019282 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 14.06.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
  Faktúra 35 materiál na opravu stropu chodby do telocvočni 43,76 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 01.09.2019 Viktor Svajda SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
  VO: Súhrnná správa 2/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 25,00 s DPH 01.06.2020 SOŠ Štúrovo 01.07.2020
  Faktúra 2019388 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 20.08.2019 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 17.02.2021
  VO: Súhrnná správa 2/2020 Mestký úrad Štúrovo daň z nehnutelnosti 357,54 s DPH 22.05.2020 SOŠ Štúrovo 01.07.2020
  VO: Súhrnná správa 2/2020 IPacient s.r.o. Trenčín - dezinfekčné prost. a prístroj 872,00 s DPH 03.06.2020 SOŠ Štúrovo 01.07.2020
  VO: Súhrnná správa 2/2020 ASC Agenda Bratislava 449,00 s DPH 22.06.2020 SOŠ Štúrovo 01.07.2020
  Faktúra 36 výmena teplomerov v ŠJ 101,09 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 01.09.2019 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
  Faktúra 402100003 časopis škola 2021 26,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 02.02.2021 JurisDat Marian Medlen- Redakcia škola M SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
  Faktúra 8126 mliečné výrobky 40,41 s DPH 99 03.07.2018 AGRO TAMI a.s., Nitra 17.10.2019
  Faktúra 191133 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 10.06.2019 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
  Faktúra 8125 mliečné výrobky 40,41 s DPH 03.07.2018 AGRO TAMI a.s., Nitra 17.10.2019
  Faktúra 8138 mliečné výrobky 87,16 s DPH 99 07.09.2018 AGRO TAMI a.s., Nitra 17.10.2019
  Faktúra 35 materiál na opravu stropu chodby do telocvočni 43,76 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 01.09.2019 Viktor Svajda SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
  Faktúra 36 výmena teplomerov v ŠJ 101,09 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 01.09.2019 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 07.02.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010