• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva R 23/2011 poskytovanie softveru verejnej správy s DPH 14.02.2011 Ives Košice Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 14.02.2011
  Zmluva 00389683 mobilný telefon -Orange s DPH 08.10.2012 Orange Slovensko , a.s. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 08.10.2012
  Zmluva zabezpečenie prania a žehlenia prádla s DPH 14.04.2014 Denor práčovňa Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 08.10.2012
  Zmluva 2014/91/385 zber biologického rozlož. kuchynského odpadu s DPH 09.01.2014 Inta ,s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 09.01.2014
  Zmluva zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany s DPH 01.04.2014 St.Florian Štúrovo s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.04.2014
  Zmluva 24/4a/2014 komplex. starostlivosť výťahov s DPH 01.04.2014 ILift Servis Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.04.2014
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva čistiacie prostriedky s DPH 13.04.2014 DELUX s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 11.04.2014
  Zmluva zo dňa 15.04.2014 tonery s DPH 15.04.2014 C-servis s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 15.04.2014
  VO: Súhrnná správa 1/2015 Wolters Kluwers bratislava-časopis 66,00 s DPH 15.03.2015 SOŠ Štúrovo 01.04.2015
  VO: Súhrnná správa 1/2015 Ševt Banská bystrica-tlačivá 14,88 s DPH 15.03.2015 SOŠ Štúrovo 01.04.2015
  VO: Súhrnná správa 1/2015 Poradca s.r.o.-Žilina ; verejná správa časopis 60,00 s DPH 15.03.2015 SOŠ Štúrovo 01.04.2015
  VO: Súhrnná správa 1/2015 BeBa-železiarsky materiál 41,58 s DPH 15.03.2015 SOŠ Štúrovo 01.04.2015
  VO: Súhrnná správa 2/2015 Wolters Kluwers bratislava-časopis 111,74 s DPH 18.06.2015 SOŠ Štúrovo 01.07.2015
  VO: Súhrnná správa 2/2015 Coop Servis -oprava varného kotla 253,18 s DPH 18.06.2015 SOŠ Štúrovo 01.07.2015
  VO: Súhrnná správa 2/2015 Sklo -okno Centrum-sklenárske práce 44,00 s DPH 15.05.2015 SOŠ Štúrovo 01.07.2015
  VO: Súhrnná správa 2/2015 BeBa-železiarsky materiál 490,76 s DPH 18.05.2015 SOŠ Štúrovo 01.07.2015
  Zmluva 6585479922 č.návrhu 0998023982 úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 95,60 s DPH 23.07.2015 KOOPERATIVA Poistovňa a.s. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 23.07.2015
  Zmluva 5518023889 havarijné poistenie motorových vozidiel 149,22 s DPH 23.07.2015 KOOPERATIVA Poistovňa a.s. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 23.07.2015
  Zmluva 6585536712 č.návrhu 3559002026 poistenie motorového vozidla s DPH 27.07.2015 KOOPERATIVA Poistovňa a.s. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 27.07.2015
  Zmluva Poistná zmluva 6 585 502 870 Poistenie nehnuteľností s DPH 31.07.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 31.07.2015
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010