• Vážení rodičia a priatelia školy

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie SOŠ-SzaKI Štúrovo-Párkány. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

    Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní!

    Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole


    Kedves szülők és iskolabarátok,

    Adójuk 2% -ának adományozásával hozzájárulnak iskolánk oktatási folyamatának javításához ! A törvény lehetővé teszi, hogy adójuk 2% -át egy nonprofit szervezetnek adományozzák. Ilyen az iskolánk mellett működő SOŠ-SzaKI Štúrovo-Párkány polgári társulás. Ez az adomány önöknek nem kerül semmibe, mert más esetben adójuk az államot illeti. Számunkra a 2%  felajánlása bizalmukról és támogatásukról tesz tanúbizonyságot. Olyan iskolai tevékenységekre fordítanánk, amelyek gyermekeik javát szolgálják.

    Használja ki a lehetőséget, döntsön adója  2% -ról!

    Az adományokat a következőkre használjuk fel: az iskolai oktatásának modernizálásához, az iskola és diákok tanszer felszerelésének javítására Ha úgy döntenek, hogy jövedelemadójuk 2% -át nekünk ajándékozzák, készítettünk önöknek egy rövid útmutatót.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Prečo si zvoliť nás?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Zameranie na športy
   • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
   • Veľká knižnica
   • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh