2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie SOŠ-SzaKI Štúrovo-Párkány. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.


Kedves szülők és iskolabarátok,

Adójuk 2% -ának adományozásával hozzájárulnak iskolánk oktatási folyamatának javításához !

A törvény lehetővé teszi, hogy adójuk 2% -át egy nonprofit szervezetnek adományozzák. Ilyen az iskolánk mellett működő SOŠ-SzaKI Štúrovo-Párkány polgári társulás. Ez az adomány önöknek nem kerül semmibe, mert más esetben adójuk az államot illeti. Számunkra a 2%  felajánlása bizalmukról és támogatásukról tesz tanúbizonyságot. Olyan iskolai tevékenységekre fordítanánk, amelyek gyermekeik javát szolgálják.

Használja ki a lehetőséget, döntsön adója  2% -ról!

Az adományokat a következőkre használjuk fel:

 • az iskolai oktatásának modernizálásához
 • az iskola és diákok tanszer felszerelésének javítására

Ha úgy döntenek, hogy jövedelemadójuk 2% -át nekünk ajándékozzák, készítettünk önöknek egy rövid útmutatót.

Ön alkalmazott, és adóbevallását munkaadója készíti?

2020. 02. 15 – ig kérje munkaadójától adóbevallása elkészítését. Kérvényezze munkaadójánál, hogy állítsa ki az adó befizetéséről szóló igazolást. Ebből Ön könnyen kiszámolhatja adója 2 %-át,  amelyet felajánlhat az átvevőnek. Ennek összege minimum 3,00 €. Ezt követően töltse ki az adója 2 %-ának felajánlásáról szóló nyilatkozatot. Mindkét nyomtatványt juttassa el 2020. 04. 30-ig a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

Ön egyedül készíti adóbevallását?

Töltse ki adóbevallását, majd számolja ki adója 2 %-át, amelynek összege minimum 3,00 €. Az adóbevallásban töltse ki a megfelelő rubrikákban (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania) az adó 2 %-nak felajánlásához szükséges adatokat. Végül juttassa el adóbevallását a törvényben rögzített időpontig (rendszerint 2020. 03. 31-ig) a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

Ön jogi személy?

Töltse ki adóbevallását,  majd számolja ki adója 2%-át, amelyet 1 vagy több átvevőnek ajánlhat fel, mindegyiküknek minimum 8,00 € -t. Az adóbevallásban töltse ki a megfelelő rubrikában (IV. časť priznania) az adó 2 %-nak felajánlásához szükséges adatokat.

Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683

Végül juttassa el adóbevallását a cége székhelye szerinti adóhivatalba.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek