• Program digitálnej transformácie školy 2021-2025
    • Program digitálnej transformácie školy 2021-2025

    • 19.01.2022 21:23
    • Digitalizácou školských materiálov a procesov chceme skvalitniť a zefektívniť prácu vedenia a učiteľov, s cieľom čo najlepšie pripraviť absolventov na budúce povolanie a celoživotné vzdelávanie v súlade s požiadavkami trhu práce. ​ Budúcnosť mladej generácie (generácie ALFA) je aj v našich rukách. Využitím moderných vzdelávacích prostriedkov, foriem a metód ich chceme usmerniť v tejto digitálnej dobe, aby z nich nestali len konzumenti ale aktívny a zodpovedný tvorcovia každodenného digitálneho obsahu.

    • viac
    • Vznik tejto www stránky
    • Vznik tejto www stránky

    • 19.01.2022 21:07
    • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
    • viac