• Program digitálnej transformácie školy 2021-2025
    • Program digitálnej transformácie školy 2021-2025

    • 19.01.2022 21:23
    • Digitalizácou školských materiálov a procesov chceme skvalitniť a zefektívniť prácu vedenia a učiteľov, s cieľom čo najlepšie pripraviť absolventov na budúce povolanie a celoživotné vzdelávanie v súlade s požiadavkami trhu práce. ​ Budúcnosť mladej generácie (generácie ALFA) je aj v našich rukách. Využitím moderných vzdelávacích prostriedkov, foriem a metód ich chceme usmerniť v tejto digitálnej dobe, aby z nich nestali len konzumenti ale aktívny a zodpovedný tvorcovia každodenného digitálneho obsahu.

    • viac
    • Mobilní používatelia
    • Mobilní používatelia

    • 19.01.2022 21:01
    • Milí mobilní používatelia,

     Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

     Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

    • viac
    • Rozvrhy a suplovanie
    • Rozvrhy a suplovanie

    • 19.01.2022 21:01
    • Milí učitelia a študenti,

     môžete si skontrolovať Váš rozvrh a aktuálne suplovanie. Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.

    • viac
    • Vznik tejto www stránky
    • Vznik tejto www stránky

    • 19.01.2022 21:07
    • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
    • viac