• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • OZNAM

      O Z N A M

      Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

     • Oznam pre žiakov a rodičov ! - Értesítés!

      Oznam pre žiakov a rodičov !

      Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 MŠVVaŠ SR riaditeľ rozhodol, že okrem etickej výchovy budú všetky predmety klasifikované v súlade s pôvodným rozhodnutím.

    • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka
     • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

      26.03.2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 9. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • KOŽaZ
   • Határtalanul - Bez hraníc ,Várlovagok sporttúrája 25.3.- 28.3. 2019
   • Odborná stáž chorvátskych študentov
   • Mikuláš
   • AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17.
   • Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia
   • Exkurzia v Hurbanove-pivovar+hvezdáreň
   • Erasmus+ 2018
   • Ballagáš - Rozlúčka - 18.5.2018