Pondelok 22. 4. 2019

Počet návštev: 2736318

Právne informácie

Novinky

Prijímačky - Felvételi

Google Classroom Stiahnite si aplikáciu na prípravu na PS

Töltsétek le az aplikációt a felkészüléshez.  A bejelentkezési kód: triedy

Facebook

Aktuality - Aktuális

Welcome to our school

logo_mikrotik_academy

MikroTik Academy

We were glad to inform the public audience and our students that The MikroTik Academy Program was opened in our school. We provided the opportunity for every student of ours to participate in our new MTCNA - MikroTik Certified Network Associate course. (The outline of the course can be downloaded here) https://mikrotik.com/download/pdf/MTCNA_Outline.pdf

Benefit for students

Absolvents of the course can take MTCNA exam as well. Successful students will get 3-years long valid MTCNA certificate free of charge. This certificate will be one of your positive sides in your CV because many Wireless Internet Service Providers and Internet Service Providers are searching for experienced absolvents in the field of Computer Networking.

MikroTik Academy Classmtcna.png

Our class consists of 20 MikroTik devices donated from MikroTik company and from SEVENET Ltd. company. We have 4 lectures to maintain the course and to hold course for our students.

Kvalita našej školy sa neustále zvyšuje, s dobrými vyhliadkami na ďalší rast v odbornej i osobnej oblasti našich absolventov.The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • O Z N A M

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

  - zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:

  1. Na II. III. a VI. poschodí v budove školského internátu, súp. č. 657, na parc. č. 3742, na ulici Sv. Štefana č.81 , katastrálne územie Štúrovo, LV č. 4340, miestnosti o výmere od 10,00 m2 do 77,50 m2. Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárskych a skladových priestorov.

 • Do galérie Odborná stáž chorvátskych študentov boli pridané fotografie.

  Naša škola sa v rámci projektu Erasmus+ zapojila ako prijímacia škola pre chorvátskych študentov 3.ročníka mechatronik z Osijeku. 5 študentov so sprevádzajúcim pedagógom strávili u nás 2 týždne a odbornú prax vykonali v závode SKC Foundry. Okrem toho naša škola im pripravila bohatý program, počas ktorého spoznali naše mesto a okolie, vrátane aj nášho hlavného mesta.Az Erasmus+ projekt keretén belül iskolánk vendégül látott 5 harmadikos mechatronik diákot és a kísérő tanárjukat a horvátországi Osijek városából. Szakmai gyakorlatukat a párkányi SKC Foundry cégben végezték. A 2 hetes tartózkodásuk alatt gazdag programot készítettünk számukra, amikor is megismerkedtek városunkkal és a környékkel. Természetesen fővárosunkat is meglátogatták.

 • Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce odbory:

  Štvorročné odbory ( maturitná skúška ):

  2697 K mechanik elektrotechnik
  2413 K mechanik strojov a zariadení
  2679 K mechanik mechatronik

  Trojročné odbory ( záverečná skúška ):

  2487 H 01 autoopravár
  3678 H inštalatér
  6460 H predavač
  6475 H technickoadministratívny pracovník

  Tisztelt szülők, kedves diákok !

  A 2019/2020 -as tanévben a kovetkező tanulmányi szakokra lehet jelentkezni:
  Négyéves tanulmányi szakok ( érettségi, szaknukás levél ):
  2679 K mechatronikai műszerész
  2697 K elektrotechnikai műszerész
  2413 K gépek és berendezések műszerésze
  Hároméves tanulmányi szakok ( záróvizsga, szakmunkás levél ):
  2487 H 01 autószerelő
  3678 H víz és gáz szerelő
  6460 H elárusító
  6475 H administratív dolgozó

Deň otvorených dverí - Nyitott nap 2019

 8. február 2019 8:00 - 14:00 8. február 2019 8:00 - 14:00

1.9.1967 - 1.9.2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek