Piatok 29. 5. 2020

Počet návštev: 2948821

Právne informácie

Novinky

Informácie - Információk

Google ClassroomGoogle Classroom

 

Prijímačky - FelvételiPrijímačky - Felvételi

Google Classroom Stiahnite si aplikáciu na prípravu na PS

Töltsétek le az aplikációt a felkészüléshez.  A bejelentkezési kód: triedy

Demo: Explicit load of a Classroom share button

 

Facebook

Aktuality - Aktuális

Welcome to our school

logo_mikrotik_academy

MikroTik Academy

We were glad to inform the public audience and our students that The MikroTik Academy Program was opened in our school. We provided the opportunity for every student of ours to participate in our new MTCNA - MikroTik Certified Network Associate course. (The outline of the course can be downloaded here) https://mikrotik.com/download/pdf/MTCNA_Outline.pdf

Benefit for students

Absolvents of the course can take MTCNA exam as well. Successful students will get 3-years long valid MTCNA certificate free of charge. This certificate will be one of your positive sides in your CV because many Wireless Internet Service Providers and Internet Service Providers are searching for experienced absolvents in the field of Computer Networking.

MikroTik Academy Classmtcna.png

Our class consists of 20 MikroTik devices donated from MikroTik company and from SEVENET Ltd. company. We have 4 lectures to maintain the course and to hold course for our students.

Kvalita našej školy sa neustále zvyšuje, s dobrými vyhliadkami na ďalší rast v odbornej i osobnej oblasti našich absolventov.The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Novinky

 • 28. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Prijímačky

 • 11. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Prijímačky

 • Oznam pre žiakov a rodičov !

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 MŠVVaŠ SR riaditeľ rozhodol, že okrem etickej výchovy budú všetky predmety klasifikované v súlade s pôvodným rozhodnutím.

  Upozornenie:

  V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

 • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

  26.03.2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

  Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Deň otvorených dverí - Nyitott nap 2019

 8. február 2019 8:00 - 14:00 8. február 2019 8:00 - 14:00

1.9.1967 - 1.9.2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek