• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Celosvetové kolo

    • Nóra Kovácsová

    • Certifikát BM9 LPV KVH
    • Online marketing - Google certifikát · Celosvetové kolo · 2019/2020
  • 2017/2018

  • Školské kolo

    • Dávid Donovan

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017/2018
    • GRATULUJEME!!!
    • Dávid Hornyák

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017/2018
    • GRATULUJEME!!!
    • Áron Nagy

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017/2018
    • GRATULUJEME!!!