• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2023/2024

  • Okresné kolo

    • Kristóf Medvík

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2023/2024
  • 2022/2023

  • Celosvetové kolo

    • IV.A
    • READYCON SLOVENSKO 2022 · Celosvetové kolo · 2022/2023
    • Online podujatie, ktorého cieľom je každoročne prinášať najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

     Podujatie poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce a vo vybraných odborných oblastiach, aby vedeli robiť lepšie kariérne rozhodnutia, ktoré im pomôžu pri uplatňovaní sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.
  • Medzinárodné kolo

    • Csaba Donovan

    • Zlatá
    • IT Fitness · Medzinárodné kolo · 2022/2023
    • Attila Kecskés

    • Strieborná
    • IT Fitness · Medzinárodné kolo · 2022/2023
    • Norbert Leskó

    • Bronz
    • IT Fitness · Medzinárodné kolo · 2022/2023
  • 2019/2020

  • Celosvetové kolo

    • Nóra Kovácsová

    • Certifikát BM9 LPV KVH
    • Online marketing - Google certifikát · Celosvetové kolo · 2019/2020
  • 2017/2018

  • Školské kolo

    • Dávid Donovan

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017/2018
    • GRATULUJEME!!!
    • Dávid Hornyák

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017/2018
    • GRATULUJEME!!!
    • Áron Nagy

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017/2018
    • GRATULUJEME!!!