• MS2024 INFORMÁCIE

    • Kód školy : 643015

     MATURITA 2024

     Marcový riadny termín EČ a PFIČ MS 2024
     12. marec 2024 (utorok) – maďarský jazyk a literatúra
     13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, 
     14. marec 2024 (štvrtok) – matematika
     15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
     Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024
     Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024. 

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

     praktická časť odbornej zložky  MS 2024

     • 2679 K   mechanik mechatronik   - 
     • 2413 K   mechanik strojov a zariadení​​​​ 

     Ústna forma internej časti MS 2024

      3. termín    03. 06. 2024 – 07. 06. 2024

     Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie.n