Prihláška na štúdium na našej škole

Táto prihláška slúži na predvyplnenie základných údajov na urýchlenie komunikácie medzi školou a prihlasujúcím sa v dňoch prijímačiek.
Ez a jelentkezési ív arra szolgál, hogy a jelentkezőknek gyors ügyintézést biztosíthasunk a felvételi napján.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Aktuálne můžete podať prihlášku na nadstavbové štúdium do 31. mája 2019

Jelenleg 2019. május 31.-ig beadhatók a jelentkezések a felépítményi szakokra.

Kód odboru    Kód zamerania    Názov odboru    Zameranie 
2414 L    01    strojárstvo  -  výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení    
                       gépészet  -  gépek és berendezések gyártása, szerelése és javítása 
2675 L    02    elektrotechnika  -  výroba a prevádzka strojov a zariadení    
                       elektrotechnika    gépek és berendezések gyártása és üzemeltetése