Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1. poschodie POS1 0 Rozvrh
  101 101 20
  102 102 20
  103 103 10
  203 203 0
  217 217 0
  Dielňa č.1 D1 0 Rozvrh
  Dielňa č.2 D2 0 Rozvrh
  Dielňa č.2a D2a 0 Rozvrh
  Dielňa č.4 D4 0
  Dielňa č.7 D7 0 Rozvrh
  Dielňa č.7a D7a 0 Rozvrh
  Dielňa č.7b D7b 0 Rozvrh
  Dielňa č.7c D7c 0 Rozvrh
  Dielňa č.8 D8 0 Rozvrh
  Dielňa č.9 D9 0 Rozvrh
  Dvor DV 0 Rozvrh
  Ihrisko IHR 35 Rozvrh
  Internet IKT1 28 Rozvrh
  Jedáleň ŠJ 120
  Kinosála KINO 140 Rozvrh
  Lab. merania a AR 19 14 Rozvrh
  Labor - OP L3 0 Rozvrh
  mech. písacie stroje L1 0 Rozvrh
  Multimediálna s PC MMZ 22 Rozvrh
  OV- TAP - počítače 102 13
  pokladnice L2 0 Rozvrh
  Poschodie 1 ŠI Pos1 ŠI 0
  Prízemie PRIZ 0 Rozvrh
  Sekcia - učebňa CJ 214 18
  Sekcia 26 26 12 Rozvrh
  Sekcia 27 27 12 Rozvrh
  Strojopisovňa 101 18
  Tabletová č. 33 33 24 Rozvrh
Ing. Peter Jolcsik
  Telocvičňa TV 35 Rozvrh
  Učebňa č. 12 12 24 Rozvrh
I.C
  Učebňa č. 13 13 24 Rozvrh
II.C
  Učebňa č. 14 14 30 Rozvrh
IV.A
  Učebňa č. 15 15 27 Rozvrh
Mgr. Anna Zács
  Učebňa č. 203 203 30
  Učebňa č. 206 206 30
  Učebňa č. 214 214 20
  Učebňa č. 217 217 27
  Učebňa č. 28 28 24 Rozvrh
  Učebňa č. 29 29 24 Rozvrh
Ing. Gabriela Tóthová
III.A
  Učebňa č. 30 30 22 Rozvrh
I.A
  Učebňa č. 31 31 27 Rozvrh
Ing. Judita Ficzová
II.A
  Učebňa č. 34 34 21 Rozvrh
Ing. Tomáš Petrík
III.C
  Učebňa č. 5 5 16 Rozvrh
  Vrátnica VR 0 Rozvrh
  Výpočtová technika 17 20 Rozvrh
Ing. Peter Mocsi
  Zborovňa 16 0 Rozvrh

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek