• Négyéves tanulmányi szakok

   • A szak sikeres elvégzése után a tanulók inaslevelet és érettségi bizonyítványt kapnak, és lehetőségük nyílik főiskolákon és egyetemenken való továbbtanulásra is.

   • A szak végzősei olyan szakképzett szakemberek, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is
   • 2413 K mechanik strojov a zariadení - gépek és berendezések műszerésze

   • A tanyulmányi szak végzőse általános ismereteket szerez a gépészet, a klasszikus és programozott gépek és gépészeti berendezések kezelése terén. A szak sikeres elvégzése után érvényesülhet mint műszaki dolgozó, gyártástechno-lógus, műszaki ellenőr, mester stb.
   • Hároméves szakmunkás szakok

   • A tanulmányok sikeres elvégzése után a tanulók inaslevelet és a záróvizsga letételét igazoló bizonyítványt, és ezáltal középfokú szakképzettséget szereznek. A szakképesítésük szintjét emelhetik a felépítményi tanulmányok elvégzése által.

   • 2487 H 01 autoopravár –mechanik / autószerelő

   • A diákok a gépjárművek, javítását, karbantartását sajátítják el. A gyakorlati órákon tanulják meg a kéziszerszámok helyes, biztonságos használatát, illetve a modern diagnosztikai gépek és berendezések alkalmazását. A gyakorlati képzés az iskola műhelyében, illetve az iskolával szerződéses viszonyban lévő, szervizekben történik.
   • 3678 H inštalatér – víz és gáz szerelő

   • A szak végzőse megfelelő tudással és szakmai készséggel rendelkezik, képes a következő munkafolyamatok önálló elvégzésére: vízvezetékek, víz-elvezető rendszerek, a közműhálózat szerelésére, karbantartására, javítására.
   • 6461 H 00 asistent/ka predaja - kereskedelmi asszisztens

   • A szak végzősei képesek önállóan tevékenykedni kis- és nagykerskedelmi területen. Ismereteket szereznek az áruismeret, az üzletműködtetés, a közgazdaságtan területén, és gyakorlatot szereznek a kereskedelmi dokumentáció számítógépes feldolgozásában. Szakgyakorlaton vesznek részt különféle boltokban, főleg városunk területén. A tanulmányok sikeres befejezése után lehetőségük van szakképesítésük emelésére a kereskedő – üzletműködtető szakon.