• Tanulmányi szakok

   • Négyéves tanulmányi szakok

     A szak sikeres elvégzése után a tanulók inaslevelet és érettségi bizonyítványt kapnak, és lehetőségük nyílik főiskolákon és egyetemenken való továbbtanulásra is.

    2679 K mechanik mechatronik - mechatronikai műszerész

    A szak végzősei olyan szakképzett szakemberek, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is

    2697 K  mechanik elektrotechnik - elektrotechnikai műszerész

    A szak az elektronika és a automatizálási technika terén képez szakembereket. A szak végzősei az elektronikai, az automatizációs ésa számítógépes ismeretekkel érvényesülhetnek az ipari vállalatok karbantartó, berendezés - korszerűsítő és javító részlegein.

    2413 K  mechanik strojov a zariadení - gépek és berendezések műszerésze

    A tanyulmányi szak végzőse általános ismereteket szerez a gépészet, a klasszikus és programozott gépek és gépészeti berendezések kezelése terén. A szak sikeres elvégzése után érvényesülhet mint műszaki dolgozó, gyártástechno-lógus, műszaki ellenőr, mester stb.

    6352 M obchod a podnikanie - kereskedő és vállalkozó

    A szak végzős tanulója szakképesítést szerez a vállalkozói tevékenység módszereiből és formáiból. Aktívan használ két idegen nyelvet, és ismeri az üzleti élet alapelveit. A szak sikeres elvégzése után üzletkötéssel foglalkozó társaságoknál, állami szervezetekben helyezkedhetn-ek el, vagy mintmagánválalkozók működhetnek.    

    Aplikovaná ekonómia, Online učebnica Účtovanie na PC

    6442 K obchodný pracovník - kerskedelmi dolgozó

    A szak végzősei olyan szakképzett munkaerővé válnak , akik képesek önállóan tevékenykedni az üzletműköd-tetés területén. Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a marketing és a könyvelés terén is. A sikeres érettségi után üzletvezetőként és a marketing területén érvényesülhetnek. 

       

    Hároméves szakok

    A tanulmányok sikeres elvégzése után a tanulók inaslevelet és a záróvizsga letételét igazoló bizonyítványt, és ezáltal középfokú szakképzettséget szereznek. A szakképesítésük szintjét emelhetik a felépítményi tanulmányok elvégzése által

     

     

     

     

    2487 H 01 autoopravár –mechanik
    Autószerelő

    A diákok a gépjárművek, javítását, karbantartását sajátítják el. A gyakorlati órákon tanulják meg a kéziszerszámok helyes, biztonságos használatát, illetve a modern diagnosztikai gépek és berendezések alkalmazását. A gyakorlati képzés az iskola műhelyében, illetve az iskolával szerződéses viszonyban lévő, szervizekben történik.

    3678 H inštalatér – víz és gáz szerelő

    A szak végzőse megfelelő tudással és szakmai készséggel rendelkezik, képes a következő munkafolyamatok önálló elvégzésére: vízvezetékek, víz-elvezető rendszerek, a közműhálózat szerelésére, karbantartására, javítására.

    6460 H predavač - elárusító

    A szak végzősei képesek önállóan tevékenykedni kis- és nagykerskedelmi területen. Ismereteket szereznek az áruismeret, az üzletműködtetés, a közgazdaságtan területén, és gyakorlatot szereznek a kereskedelmi dokumentáció számítógépes feldolgozásában. Szakgyakorlaton vesznek részt különféle boltokban, főleg városunk területén. A tanulmányok sikeres befejezése után lehetségük van szakképesítésük emelésére a kereskedő – üzletműködtető szakon.

    2433 H obrábač kovov - fémmegmunkáló

    A tanulók elsajátítják a műszaki rajzok önálló és helyes értelmezését, a megfelelő munkamenetet és a műszaki normák alkalmazását. A végzőzök képesek különféle marós-, esztergályos-, és köszörűsmunkák elvégezésére. A gépgyártás bármely területén képesek érvényesülni.

     

     2683 H elektromechanik 02 stroje a zariadenia - villamos műszerész

    A szak az elektrotechnika számára képez szakembereket, akik főleg erős áramú berendezések szerelését, javítását és karbantartását látják el.

    3684 H strechár - tetőfedő            

    A tanulók fokozato- san olyan ismereteket és készségeket szereznek, melyek a tetők és tetőszer-kezetek különféle fedőanyagainak összeillesztésével függnek össze. A végzősök önállóan képesek végezni a tetőfedő, ács, bádogos és szigetelő munkáját.

    6475 H technickoadministratívny pracovník - adminisztratív dolgozó

    dolgozó . A szak végzősei mint műszaki adminisztratív dolgozók érvénye-sülhetnek a termelés-ben, üzemeltetésben, raktárokban, közleke-désben stb. Jártasok a számítógép használatában, gépírásban; gyakorlottak a műszaki dokumentáció terén, és ismerik a gazdaságtan, könyvelés és a marketing törvényszerűségeit.

    2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia - javító műszerész

    A szak tanulói kézi és gépi megmunkálást, hegesztést, és egyes gépek és berendezések össze- és szétszerelését tanulják. A tanulmányi idő alatt közreműködnek a különféle gépipari termékek és berendezések gyártásában. A végzősök mint üzemi szerelők, lakatosok érvényesülhetnek, de önnáló vállalkozást is létre- hozhatnak.

     

     

   • A szak végzősei olyan szakképzett szakemberek, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.