• Učiteľ/ka SŠ s aprobáciou: Matematika, Fyzika, Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Občianska náuka, dejepis,
   Úväzok:100%Dátum nástupu:1.2.2024
   Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 1.9.2023
   Platové podmienky:
   v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Učiteľ/ka SŠ s aprobáciou: Matematika, Fyzika, Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Občianska náuka, dejepis,
   Úväzok:100%Dátum nástupu:1.2.2024
   Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 1.9.2023
   Platové podmienky:
   v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Čo bude náplňou Vašej práce:
   - kompletné vedenie účtovníctva školy a jeho mesačné uzávierky za všetky strediská školy
   - evidencia a kontrola vecnej správnosti faktúr, uhrádzanie v termíne splatnosti
   - príprava podkladov pre vyúčtovania po formálnej a vecnej stránke
   Požadujeme:
   - Ak máte ukončené vzdelanie ekonomického zamerania:
   - stredoškolské s maturitou
   - vysokoškolské I. stupňa
   - vysokoškolské II. Stupňa
   - skúsenosti v oblasti účtovníctva školstva trvali aspoň 2 roky – program WinIBEU
   - znalosť MS office balíka - min. na úrovni mierne pokročilý
  • Učiteľ/ka SŠ s aprobáciou: Matematika, Fyzika, Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Občianska náuka, dejepis,

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.2.2024
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 1.9.2023
    Platové podmienky:
    v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov