Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Adrián Bircsák s DPH 22.10.2021 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.-Ing.Nagy František Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100051 pranie obrusy 108,00 s DPH HZ zo dňa 1.7.2018 21.10.2021 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100123 odber kuch. odpadu VŽP 9/2021 19,20 s DPH 2014/91/385 20.10.2021 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100121 elektrická energia za 09/2021 1 121,29 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 20.10.2021 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100119 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 20.10.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882100081 potraviny 29,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.10.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 882100080 potraviny 240,33 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.10.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 882100084 zelenina 22,00 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.10.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 882100083 zelenina 126,66 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.10.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 882100082 potraviny 74,02 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 19.10.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 502100120 služby za mob. telefón ŠJ 15,33 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.10.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 402100040 školské tlačivá na školský rok 2021/2022 95,95 s DPH Min. školstva SR 14.10.2021 ŠEVT a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100116 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 14.10.2021 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100122 Revízia vyhradených technických zariadení na OV 170,00 s DPH 2100050 13.10.2021 Mola, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882100074 potraviny 349,37 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.10.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 882100073 potraviny 192,93 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.10.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 502100122 Revízia vyhradených technických zariadení na OV 170,00 s DPH 2100050 13.10.2021 Mola, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Faktúra 502100117 vodné,stočné 9/2021 680,52 s DPH 7/1000056640 13.10.2021 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 882100076 zelenina 64,71 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 12.10.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 882100075 zelenina 22,00 s DPH HZ zo dňa 1.3.2017 Zmluva zo dňa 26.2.2021 12.10.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4804