• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 5/2024/2 Faktúra teplo 1/2024 8 289,32 s DPH 619 01.02.2024 Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 19.01.2024
  Faktúra 5/2024/1 Faktúra teplo 2/2024 8 289,32 s DPH 619 01.02.2024 Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 01.02.2024
  Zmluva zmluva č.29 o poskytovaní odborného výcviku I.C Angelika Dobročányiová s DPH 01.02.2024 Xing-Bo s.r.o. Hengming Yan Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Peter Mocsi Riaditeľ školy 01.02.2024
  Faktúra 50230187 odber kuch. odpadu VŽP 12/2023 28,80 s DPH 2014/91/385 31.12.2023 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024 05.01.2024
  Faktúra 50230192 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 12/2023 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 31.12.2023 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024 22.01.2024
  Faktúra 50230188 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 12/2023 57,60 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.12.2023 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024 09.01.2024
  Faktúra 40230063 PHM Slovnaft 46,00 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2023 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.01.2024 22.01.2024
  Faktúra 50230189 Poplatky za telekomunikačné služby- 12/2023 20,76 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024 22.01.2024
  Faktúra 50230190 oprava výťahu 403,26 s DPH HZ 24/4a/2014 09/08a/2022 31.12.2023 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024
  Faktúra 50230191 vodné,stočné 12/2023 853,63 s DPH 7/1000056640 31.12.2023 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024 22.01.2024
  Faktúra 50230193 elektrická energia za 12/2023 2 547.66 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 31.12.2023 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024 22.01.2024
  Faktúra 50230194 služby za mob. telefón ŠJ 7,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.01.2024
  Faktúra 88230231 zelenina 38,50 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.12.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 15.01.2024 22.01.2024
  Faktúra 88230232 zelenina 40,20 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 31.12.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 15.01.2024 22.01.2024
  Zmluva dodatok 9-2024 k zmluve 10-2017-TH dodávka tepelnej energie 8289.37/mes s DPH 28.12.2023 Enerbyt s.r.o. Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo Ing.Peter Mocsi Riaditeľ školy 08.01.2024
  Faktúra 50230186 služba podla zmluvy verejná IP adresa za 12/2023 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 27.12.2023 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.12.2023 27.12.2023
  Faktúra 50230183 práca servisného technika OV 115,20 s DPH 21.12.2023 Peterson Technik Nitra SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 22.12.2023 27.12.2023
  Faktúra 50230184 služby za mob. telefón ŠJ 7,42 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 21.12.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.12.2023 27.12.2023
  Faktúra 50230185 služba za mobilný telefón 12/2023 22,00 s DPH 00389638 21.12.2023 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 22.12.2023 27.12.2023
  VO: Súhrnná správa 4/2023 Peterson technik - revízia a aktualizácia programu na OV 115,20 s DPH 21.12.2023 SOŠ TSaO Štúrovo 08.01.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9324