Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrnná správa 4/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 27.10.2020 SOŠ TSaO Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 02.12.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Autogatti sro - farba na služ.vozidlo 50,03 s DPH 02.03.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Deem design-inzercia 356,40 s DPH 06.03.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 X-Parts sro- učebná pomôcka 75,98 s DPH 21.02.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Burda Papier-hyg.potreby 104,40 s DPH 24.02.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Juris Dat - časopis škola 25,00 s DPH 28.01.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 112,50 s DPH 15.01.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Coop Sevis-oprava 364,60 s DPH 27.01.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 European Welding Company-kuch . potreby 636,09 s DPH 05.12.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Consi BŠ -kanc.potreby 68,23 s DPH 05.12.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 27.04.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Ajfa Avis-publikácia edície 49,50 s DPH 03.01.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Consi BŠ s.r.o.-kanc.materiál 20,54 s DPH 31.01.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Tünde Kabóková 480,00 s DPH 13.02.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Unifer železiarstvo-želez.materiál 221,50 s DPH 14.02.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Unifer železiarstvo-želez.materiál 42,64 s DPH 16.02.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Chemolak a.s.-farby,nátery 416,09 s DPH 14.02.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Convertis s.r.o.-hygienické potreby 10,00 s DPH 01.03.2017 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2017 Unifer železiarstvo-želez.materiál 819,13 s DPH 01.03.2017 SOŠ Štúrovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769