• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 2022/2815 zber biologického rozlož. kuchynského odpadu s DPH 24.11.2022 Inta ,s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 24.11.2022
  Zmluva Nájomná zmluva 5/2016 prenájom priestorov s DPH 31.10.2016 Gejza Cibula Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 31.10.2016
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku 4.A - 17 - Tomáš Besenyi s DPH 07.09.2022 Viktor Szabó Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku 3.A - Viktor Šesták s DPH 08.09.2022 Casa 7 s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku 3.A - 4.A 4 žiakov s DPH 07.09.2022 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku 4.A - Máté Deák s DPH 07.09.2022 VASAS ELEKTRO s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
  Zmluva Dodatok k nájomnej zmluve /2022 prenájom pozemku s DPH 23.01.2023 Peter Mikle Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.02.2023
  Zmluva Dodatok k nájomnej zmluve /2022 prenájom pozemku s DPH 23.01.2023 Advium , s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.02.2023
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku 3.A Noel Čák 4.A - Nikolas Šubrta s DPH 12.09.2022 BernetMetal s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 13.09.2022
  Zmluva zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany s DPH 01.04.2014 St.Florian Štúrovo s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.04.2014
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Szabina Tóth s DPH 16.11.2022 Stredná odborná škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 16.11.2022
  Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Monika Szőllősiová s DPH 16.11.2022 Stredná odborná škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 16.11.2022
  Zmluva Nájomná zmluva 4/2016 prenájom priestorov s DPH 31.10.2016 Tünde Kabóková Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 31.10.2016
  Zmluva Nájomná zmluva 6/2016 prenájom priestorov s DPH 31.10.2016 Súkromná spojená škola Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 31.10.2016
  Zmluva Dodatok k nájomnej zmluve 4/2016 prenájom pozemku s DPH 23.01.2023 Tünde Kabóková Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.02.2023
  Zmluva pranie a chemické čistenie pranie a chemické čistenie s DPH 07.03.2023 Mária Bathová Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 07.03.2023
  Zmluva nájomná zmluva č .7/2016 prenájom priestorov s DPH 31.10.2016 ADVIUM s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 31.10.2016
  Zmluva 10-2017-TH zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 09.12.2016 Enerbyt s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 09.12.2016
  Zmluva 214021101 zmluva o zapojení do dátovej siete číslo:214021101 s DPH 07.12.2022 Sevenet s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 07.12.2022
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva čistiacie prostriedky s DPH 13.04.2014 DELUX s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 11.04.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9010