Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 9/2022/1 ZMLUVA o vykonaní odbornej praxe uzatvorená podľa $ 51 zákona . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s DPH 21.03.2022 Univerzita J. Selyeho Ing. Peter Mocsi v zastúpení riaditeľa
Zmluva zmluva o dodávke tonerov č 2018105005 dodávka tonerov s DPH 31.05.2018 Mira Office s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva nájomná zmluva č .7/2016 prenájom priestorov s DPH 31.10.2016 ADVIUM s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva 10-2017-TH zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 09.12.2016 Enerbyt s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva čistiacie prostriedky s DPH 13.04.2014 DELUX s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva 00389683 mobilný telefon -Orange s DPH 08.10.2012 Orange Slovensko , a.s. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zabezpečenie prania a žehlenia prádla s DPH 14.04.2014 Denor práčovňa Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva 2014/91/385 zber biologického rozlož. kuchynského odpadu s DPH 09.01.2014 Inta ,s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva R 23/2011 poskytovanie softveru verejnej správy s DPH 14.02.2011 Ives Košice Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva 24/4a/2014 komplex. starostlivosť výťahov s DPH 01.04.2014 ILift Servis Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva 7/1000056640 dodávka vody,odvádzanie odpadových vôd a odv. vôd z povrchového odtoku s DPH 24.09.2015 Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva mäso a mäsové výrobky s DPH 31.12.2016 Danubius spol. s r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva pekárenské výrobky s DPH 17.02.2017 Pekáreň Csomor s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dodávke tonerov č 2018105006 dodávka čistiacich prostriedkov s DPH 31.05.2018 Mira Office s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zmluva GDPR zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 30.05.2018 VIS s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 5/2016 prenájom priestorov s DPH 31.10.2016 Gejza Cibula Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Adrián Bircsák s DPH 22.10.2021 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.-Ing.Nagy František Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Barbara Szépová,Adrián Gyurics,Ladislav Kollár,René Šallai,Vivien Kóšová s DPH 03.09.2021 Billa s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Anastázia Balogová,Peter Batár, Adriana Mikusová s DPH 02.09.2021 KIK textil a Non-food s.r.o.-Martin Šatný Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní odborného výcviku Bianka Horvátová, Szabina Kovácsová s DPH 06.09.2021 NP STORE s.r.o.-Ján Tóth Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6769