Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
automatizácia AUT
automobily AUO
Autoškola AUT
číslicová technika CIT
dejepis DEJ
diagnostika a opravy automobilov DOA
ekonomika EKO
elektrotechnická spôsobilosť ETS
fyzika FYZ
geografia GEG
geografia cestovného ruchu GCR
grafické systémy GRS
informatika INF
informatika v odbore IOD
informatika v podnikaní INP
krúžok KRU
maďarský jazyk a literatúra MJL
matematika MAT
mechatronika MTK
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax PRX
odborný výcvik OVY
plynárenstvo PNS
praktická časť odbornej zložky PČOZ
prestavba budov PWB
programovanie automatizačných zariadení PAZ
programovanie CNC strojov PNC
riadiace systémy RIS
rozvod a využitie elektrickej energie RAV
sieťové technológie Mikrotik STM
slovenský jazyk a literatúra SJL
slovenský jazyk a slovenská literatúra SJS
služby cestovného ruchu SCR
správanie SPR
strojníctvo STO
suché technológie SUT
technické kreslenie TCK
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
triednická hodina TRH
účtovníctvo UCT
úvod do sveta práce USP
vykurovanie VYN
výpočtová technika VYT
základy technickej mechaniky ZTM

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek