• Vyskúšajte online cvičné prijímacie testy cez Edupage aplikáciu. Za účelom registrovania je potrebné poslať základné osobné údaje : priezvisko, meno a email uchádzača na kontaktnú mailovú adresu sossturovo@gmail.com - Próbáljak ki az online gyakorló felvételi teszteket az Edupage applikáción segítségével A regisztrációhoz a sossturovo@gmail.com kapcsolattartási e-mail címre szükséges elküldeni az alapvető személyes adatokat: a pályázó vezetékneve, neve és email címe
  • Našich žiakov, dobrovoľníkov Ligy proti rakovine budete môcť stretnúť na doleuvedených pevných stanovištiach s pokladničkami: • Poliklinika na Jesenského ulici, • Poliklinika na Záhradníckej ulici, • Obchodné centrum Aquario, • Supermarket COOP Jednota, • Pešia zóna.
  • Jedinečný online zážitok pre študentov stredných a základných škôl. Objavte budúcnosť pracovného trhu a odhaľte najnovšie trendy vo vašich budúcich pracovných odboroch. 21. NOVEMBER 2023, 8:00 – 9:40 - Egyedülálló online élmény középiskolások és általános iskolások számára. Fedezze fel a munkaerőpiac jövőjét, és fedezze fel a legújabb trendeket jövőbeni munkaterületein.
  • Súťaž prebieha od 13.4.2023 do 31.10.2023. Výhercov budeme žrebovať do 15.12.2023.
   CEENY pre žiakov
   • Xbox žrebovaný zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%
   • Stáž u vybraného partnera pre 3 žiakov s najlepším výsledkom
  • priemyselné technológie: priemyselná automatizácia, mechatronika, elektrotechnika, strojárstvo, ...
   Érdekel a tudomány és a technológia? Szeretnél új gyakorlati ismereteket elsajátítani? Az ipari automatizálás olyan terület, amelyen a jövőben szeretne dolgozni? Ha igen, ne habozzon, és látogasson el hozzánk: ipari automatizálás, mechatronika, elektrotechnika, gépészet, .. .
  • V súčasnej dobe sa priemysel umelej inteligencie a automatizácie rýchlo rozvíja. Stroje a roboty v budúcnosti nahradia mnohé pozície v tradičných odvetviach. Naučte sa ich ovládať! - Jelenleg a mesterséges intelligencia és az automatizálási ipar gyorsan fejlődik. A jövőben a hagyományos iparágakban nagyon sok pozíciót gépek és robotok váltanak fel. Tanuld meg ezeket vezérelni!