• Program digitálnej transformácie školy 2021-2025
   • Program digitálnej transformácie školy 2021-2025

   • 19.01.2022 21:23
   • Digitalizácou školských materiálov a procesov chceme skvalitniť a zefektívniť prácu vedenia a učiteľov, s cieľom čo najlepšie pripraviť absolventov na budúce povolanie a celoživotné vzdelávanie v súlade s požiadavkami trhu práce. ​ Budúcnosť mladej generácie (generácie ALFA) je aj v našich rukách. Využitím moderných vzdelávacích prostriedkov, foriem a metód ich chceme usmerniť v tejto digitálnej dobe, aby z nich nestali len konzumenti ale aktívny a zodpovedný tvorcovia každodenného digitálneho obsahu.

   • Naspäť na zoznam článkov