• „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ Hlavné ciele:
    Digitálne vybavenie
    Školský digitálny koordinátor
    Študovne v stredoškolských internátoch
   • Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania a prípravy mládeže. Nadaným žiakom našej školy sa naskytla možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného projektu. Počas trojtýždňového pracovného pobytu od 5. marca do 25. marca 2023 získavali naši študenti nielen odborné znalosti a zručnosti, ale snažili sa uvidieť čo najviac zaujímavosti a historických pamiatok hlavného mesta Maďarska.
   • priemyselné technológie: priemyselná automatizácia, mechatronika, elektrotechnika, strojárstvo, ...
    ipari technológiák: ipari automatizálás, mechatronika, elektrotechnika, gépészet, .. .
   • V súčasnej dobe sa priemysel umelej inteligencie a automatizácie rýchlo rozvíja. Stroje a roboty v budúcnosti nahradia mnohé pozície v tradičných odvetviach. Naučte sa ich ovládať! - Jelenleg a mesterséges intelligencia és az automatizálási ipar gyorsan fejlődik. A jövőben a hagyományos iparágakban nagyon sok pozíciót gépek és robotok váltanak fel. Tanuld meg ezeket vezérelni!