Erasmus+ 2018 Erasmus+2016 AKTUÁLNE Leonardo da Vinci COMENIUS DigiŠtúr

PROJEKTY

Erasmus+ 2018

Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania II.

Odbornej stáže sa zúčastní spolu 20 žiakov z tried III.A, III.B a 2 pedagogickí zamestnanci. Títo pedagógovia sa vymenia v polovici trvania odbornej stáže. To znamená, že týždeň a pol budú sprievodom pre žiakov prví dvaja pedagógovia, po tejto dobe sa vymenia a v druhej polovici odbornej stáže budú sprievodom ďalší dvaja pedagógovia. Zo zúčastnených študentov sú:

 • 11 zo študijného odboru mechanik elektrotechnik (MET)

 • 5 zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení (MSZ)

 • 4  zo študijného odboru obchodný pracovník (OP)

Charakter pracovného miesta  zodpovedať týmto odborom štúdia.

Študenti študijného odboru mechanik elektrotechnik budú pracovať v podnikoch so zameraním na oblasť elektrotechnika, slaboprúd aj silnoprúd automatizácia. 

Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy pri dodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Očakávanými výsledkami projektu sú:  

 • rozvíjanie jazykových zručností - zdokonalenie sa v odbornej terminológii v maďarskom jazyku,

 • zvyšovanie mobility študentov,

 • spoznávanie iných kultúr, národov a ich zvykov,

 • podnietenie inovatívneho myslenia a konania,

 • rozvíjanie pracovných návykov a zmyslu pre zodpovednosť,

 • získanie skúseností s adaptáciou na neznáme prostredie,

 • návyk na iný štýl práce ako aj organizáciu práce.

Údaje

Názov projektu:: II. Európska odborná prax - kvalita dualného vzdelávania SK01-KA102-035103
Dátum:: 2018.04.29 - 2018.05.19
Účastníci:: žaci z tried III.A, III.B, odboru MET a MSZ

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek