Erasmus+ AKTUÁLNE Leonardo da Vinci COMENIUS DigiŠtúr Textová podstrana

PROJEKTY

Erasmus+

Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania

Na odbornú stáž do hlavného mesta Maďarska, Budapešti, pocestuje spolu 20 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci. Títo pedagógovia sa vymenia v polovici trvania odbornej stáže. To znamená, že týždeň a pol budú sprievodom pre žiakov prví dvaja pedagógovia, po tejto dobe sa vymenia a v druhej polovici odbornej stáže budú sprievodom ďalší dvaja pedagógovia. Zo zúčastnených študentov sú:

 • 10 zo študijného odboru mechanik elektrotechnik (MET)

 • 10 zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení

Charakter pracovného miesta má zodpovedať týmto odborom štúdia.

Študenti študijného odboru mechanik elektrotechnik budú pracovať v podnikoch so zameraním na oblasť elektrotechnika, slaboprúd aj silnoprúd automatizácia.

 

Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy pri dodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Očakávanými výsledkami projektu sú:  

 • rozvíjanie jazykových zručností - zdokonalenie sa v odbornej terminológii v maďarskom jazyku,

 • zvyšovanie mobility študentov,

 • spoznávanie iných kultúr, národov a ich zvykov,

 • podnietenie inovatívneho myslenia a konania,

 • rozvíjanie pracovných návykov a zmyslu pre zodpovednosť,

 • získanie skúseností s adaptáciou na neznáme prostredie,

 • návyk na iný štýl práce ako aj organizáciu práce.

Fotky

Erasmus+

Názov projektu:: Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
2015-1-SK01-KA102-008639
Dátum realizácie:: 28.05.2016 - 18.06.2016
Účastníci:: žaci odboru MET a MSZ

Fotogaléria

Školský rok:

Zoznam galérií

počet galérií: 78

Fotky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek