MS2020 INFORMÁCIE Pokyny pre žiakov Preľad testov EČ a OH Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v šk. roku 2019/2020 Kedy zmaturujem? E-TESTOVANIE

Maturita 2020

Kedy zmaturujem?

Vyučovacie jazyky, cudzie jazyky: 


Zmaturujem, ak
1. Ak dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a z testu viac ako 33% (33% je málo)
2. Ak dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu viac ako 25% (25% je málo)
3. Ak dostanem z ústnej 4, potom musím mať napísaný test na viac ako 33% (33% je málo) a SÚČASNE sloh na viac ako 25% (25% je málo). 

Na ústnu maturitu môžem ísť keď si prospel(a) na konci poslednéhoročníka bez ohľadu na výsledky z testu či slohu. ALE.....!!! 

pdf Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti SJ, SJLS, MJ, UJ

 pdf Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky cudzie jazyky 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov:
pdf slovenského jazyka a literatúry nájdeš v tomto PDF
pdf slovenského jazyka a slovenskej literatúry nájdeš v tomto PDF
pdf anglického jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf anglického jazyka B2 nájdeš v tomto PDF
pdf nemeckého jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf nemeckého jazyka B2 nájdeš v tomto PDF
pdf francúzskeho jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf francúzskeho jazyka B2 nájdeš v tomto PDF
pdf maďarského jazyka a literatúry nájdeš v tomto PDF
pdf ruského jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf ruského jazyka B2 nájdeš v tomto PDF
pdf španielskeho jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf španielskeho jazyka B2 nájdeš v tomto PDF
pdf talianskeho jazyka B1 nájdeš v tomto PDF
pdf talianskeho jazyka B2 nájdeš v tomto PDF
pdf ukrajinského jazyka nájdeš v tomto PDF

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek