MS2019 INFORMÁCIE Pokyny pre žiakov Preľad testov EČ a OH Maturitné testy z predchádzajúcich rokov Kedy zmaturujem? E-TESTOVANIE

Maturita 2019 informácie

MS2019 INFORMÁCIE

Maturitná skúška 2019 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

GENERÁLNA SKÚŠKA inovovanej PFIČ MS 2018 zo SJSL

Riadny termín maturitnej skúšky v šk.r. 2018/2019

NUCEM  Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:

 • 12. marca 2019– v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 13. marca 2019– v predmetoch anglický jazyk,
  nemecký jazyk, 
 • 14. marca 2019– v predmete matematika,
 • 15. marca 2019– v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

8:30 - 09:00 Príchod, rozdelenie žiakov do skupín učební.  Viď.->  Skupiny EČ a PFIČ

Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa bude konať z niektorých predmetov externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou (elektronická maturita). 


2. Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky  09. až 12. apríla 2019

3. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 06. septembra 2019. 


Termín praktickej časti odbornej zložky ms 2018:

 • Praktická časť odbornej zložky IV.B OP-    
 • Praktická časť odbornej zložky IV.A MET, MSZ,  

Termín ústnej formy internej časti MS 2019:

2. termín:  - podľa harmonogramu 

 • Pedagogická rada:  
 • Rozlúčka :                
 • Študijné voľno: 

 

​3. MS v mimoriadnom skúšobnom období september :

 • Opravný termín EČ a PFIČ: 3. –6. september 2019
 • Opravný termín ÚFIČ : 9 - 10.9.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek