• IV. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania8.5.2022 - 28.5.2022

     • V máji 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili stáže v rôznych firmách v Budapešti. Fotografie a videá z praxe a voľného času študentov boli urobené s ich súhlasom. Tých môžeme vidieť niekoľko, zbierka sa neustále rozširuje.

      Iskolánk diákjai 2022 májusában szakgyakorlaton vettek részt különböző vállalatoknál Budapesten. A gyakorlatról és a diákok szabadidejéről fotók és videók készültek a beleegyezésükkel. Ezekből láthatunk párat, a kollekciót folyamatosan bővítjük.

    • Zoznam fotoalbumov

     zatiaľ žiadne údaje