• COMENIUS

    • „ PRIATEĽSTVO BEZ HRANÍC“

     alebo

     „FRIENDSHIP WITHOUT FRONTIERS“

      

      „ Priateľstvo bez hraníc“ je názov dvoj-ročného projektu, ktorý sa organizoval pod záštitou európskeho programu vzdelávania pod názvom Sokrates, Comenius.

     Projekt bol pôvodne vytvorený piatimi európskymi školami zo Španielska, Írska, Reunion island, Turecka a Slovenska. Cieľom tejto iniciatívy bolo nadviazať spoluprácu s inými európskymi školami, spoznávať rôzne kultúry, tradície, históriu a naučiť sa spolupracovať a vytvárať spoločné hodnoty.                       

     Program bol vytvorený pre študentov a učiteľov, ktorí po dva roky intenzívne pracovali na vytýčených úlohách. Počas tohto obdobia učitelia  a študenti vytvorili spoločné noviny a internetový portál, kde informovali širokú verejnosť o histórii, tradíciách a sviatkoch jednotlivých krajín. Spoločné stretnutia v týchto krajinách slúžili na spoznávanie sa, vytváranie spoločných kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Naša škola navštívila Španielsko a Írsko a my sme mohli privítať tri krajiny v našom regióne. Spoločným komunikatívnym jazykom bola angličtina, čo mimoriadne ocenili študenti i učitelia. Nielen, že sa mohli zdokonaľovať vo svojich jazykových zručnostiach a umení spolupracovať s rôznymi národmi, ale zároveň si začali uvedomovať svoje miesto v Európe a význam Slovenska v tomto spoločenstve.

     Počas dvoch rokov vznikali krásne priateľstvá, ale tiež hodnotné a prospešné stretnutia, pri ktorých sa strácali hranice jazykových a národnostných bariér.

          Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa rôznym spôsobom podieľali na realizácii tohto projektu.

     Mgr. Katarína Tungliová


     Oficiálna stránka projektu