• Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania

    • Na odbornú stáž do hlavného mesta Maďarska, Budapešti, pocestuje spolu 20 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci. Títo pedagógovia sa vymenia v polovici trvania odbornej stáže. To znamená, že týždeň a pol budú sprievodom pre žiakov prví dvaja pedagógovia, po tejto dobe sa vymenia a v druhej polovici odbornej stáže budú sprievodom ďalší dvaja pedagógovia. Zo zúčastnených študentov sú:

     • 10 zo študijného odboru mechanik elektrotechnik (MET)

     • 10 zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení

     Charakter pracovného miesta má zodpovedať týmto odborom štúdia.

     Študenti študijného odboru mechanik elektrotechnik budú pracovať v podnikoch so zameraním na oblasť elektrotechnika, slaboprúd aj silnoprúd automatizácia.

      

     Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy pri dodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

     Očakávanými výsledkami projektu sú:  

     • rozvíjanie jazykových zručností - zdokonalenie sa v odbornej terminológii v maďarskom jazyku,

     • zvyšovanie mobility študentov,

     • spoznávanie iných kultúr, národov a ich zvykov,

     • podnietenie inovatívneho myslenia a konania,

     • rozvíjanie pracovných návykov a zmyslu pre zodpovednosť,

     • získanie skúseností s adaptáciou na neznáme prostredie,

     • návyk na iný štýl práce ako aj organizáciu práce.

    • Kontakty

      • Názov projektu:
      • Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
       2015-1-SK01-KA102-008639
      • Dátum realizácie:
      • 28.05.2016 - 18.06.2016
      • Účastníci:
      • žaci odboru MET a MSZ
     • Zoznam fotoalbumov

      zatiaľ žiadne údaje