• Vyskúšajte testy - próbáld ki a teszteket

      • Pre jednoduchšiu orientáciu bola zverejnené infografika k možnostiam podania prihlášky a k dôležitým termínom pre prijímacie konanie.
      • Prijímanie na školský rok 2024/2025

      •