Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 4/2021 MVK Mont s.r.o. VO zo dna 3.8.2021 157 751,01 s DPH 15.10.2021 SOŠ TSaO Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 02.12.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Autogatti sro - farba na služ.vozidlo 50,03 s DPH 02.03.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Deem design-inzercia 356,40 s DPH 06.03.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 X-Parts sro- učebná pomôcka 75,98 s DPH 21.02.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Burda Papier-hyg.potreby 104,40 s DPH 24.02.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Juris Dat - časopis škola 25,00 s DPH 28.01.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 112,50 s DPH 15.01.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2020 Coop Sevis-oprava 364,60 s DPH 27.01.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 European Welding Company-kuch . potreby 636,09 s DPH 05.12.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Consi BŠ -kanc.potreby 68,23 s DPH 05.12.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2020 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 27.04.2020 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Revtech-revízia tel.materiálu 99,70 s DPH 12.11.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Hagard Hal-elktro materiál 40,56 s DPH 20.11.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Slov.Legálna Metrologia-cejhovanie váh 90,00 s DPH 22.10.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Unifer železiarstvo-žel.materiál 596,00 s DPH 22.10.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Speed Line sro - preprava 91,20 s DPH 17.10.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Predajna Milo-vodoinšt.materiál 50,60 s DPH 17.10.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 4/2019 Coop Sevis-oprava 184,26 s DPH 04.10.2019 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 3/2019 Melav sro - oprava váh 220,58 s DPH 09.09.2019 SOŠ Štúrovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/382