• Zahraničná odborná prax v Miláno, Taliansko
     • Zahraničná odborná prax v Miláno, Taliansko

     • “Poznávanie a práca bez hraníc“ - Zahraničná stáž žiakov  v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci, s finančnou podporou EÚ

    • Rekreačný pobyt
     • Rekreačný pobyt

     • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo, počas letných prázdnin organizuje týždenné pobyty v krásnom rekreačnom prostredí v dvoch turnusoch.

      Prvý turnus :  14. 7. 2014 - 20. 7. 2014

      Druhý turnus: 21. 7. 2014 - 27. 7. 2014.

      Týždenný pobyt pre dospelé osoby 69,68 €,  pre deti 58,83 € - obsahuje 6 x ubytovanie a 5 x polpenziu. V cene nie je zahrnutý kúpeľný poplatok pre osoby nad 18 rokov vo výške 0,55 €/noc.

      Ubytovanie : v 2-, 3-, a 4-posteľových izbách, spoločné sociálne zariadenia na chodbe.

      Stravovanie: začína sa v pondelok večerou, a končí sa raňajkami v sobotu.

      Informácie: Júlia Tóthová - 036-7523501, resp. julia.tothova53@gmail.com

       
    • Triedné schôdze ZRP - Osztály szülői értekezletek
     • Triedné schôdze ZRP - Osztály szülői értekezletek

     • Triedne ZRP a konzultácie za 2.polrok šk.roka 2012/2013

      Szülői értekezletek a 2012/2013 tanév második félévében

      Riaditeľstvo SOŠ Štúrovo oznamuje váženým rodičom, že triedne ZRP a konzultácie za 2. polrok budú podľa nasledovného harmonogramu:

      Trieda/Osztály  Dátum  ČAS/Időpont  Učebňa/ Tanterem:

      • 1.A      11.4.2013        od:14:30          14/
      • 1.B      11.4.2013        od:14:15          31/
      • 1.C      10.4.2013        od:14:30          15/
      • 2.A      11.4.2013        od:14:15          5/
      • 2.B      11.4.2013        od:14:15          30/
      • 2.C      11.4.2013        od:15:00          12/
      • 3.A      11.4.2013        od:14:30          33/
      • 3.B      11.4.2013        od:14:15          28/
      • 3.D      9. 4.2013        od:14:30          13/
      • 4.A      10.4.2013        od:14:30          34/
      • 4.B      11.4.2013        od:14:00          29/

      Srdečne očakávame všetkých rodičov a priateľov našej školy.

      Szeretettel várunk mindenkit.

    • Štúrovská SOŠka - Párkányi SZaKI
     • Štúrovská SOŠka - Párkányi SZaKI

     • Nová súťaž určená pre 8. a 9. ročníky základných škôl!!!

      Tento rok začína prvý ročník, ktorý je organizovaný Strednou odbornou školou v Štúrove, ktorá tento rok oslávi 45.výročie svojho vzniku. Cieľ: Spojiť kreativitu, vedomosti a športovú zdatnosť do jednej súťaže.
     • Triedne ZRP a konziltácie za 1.polrok šk.roka 2011/2012 - Szülői értekezletek a 2012/2013 tanév első félév

     • Szülői értekezletek a 2012/2013 tanév első félév

      Riaditeľstvo SOŠ Štúrovo oznamuje váženým rodičom, že triedne ZRP a konzultácie za 1. polrok budú podľa nasledovného harmonogramu:
      Trieda/Osztály  Dátum  ČAS/Időpont Učebňa/ Tanterem:
       
      1.A 15.1.2013 od:14:30 14/
      1.B 15.1.2013 od:16:00 31/
      1.C 17.1.2013 od:14:30 15/
      2.A 17.1.2013 od:14:15 5/
      2.B 17.1.2013 od:14:15 30/
      2.C 16.1.2013 od:14:10 12/
      3.A 16.1.2013 od:14:30 33/
      3.B 17.1.2013 od:14:15 28/
      3.D 15.1.2013 od:14:30 13/
      4.A 17.1.2013 od:14:30 34/
      4.B   17.1.2013 od:13:30 29/
      Srdečne očakávame všetkých rodičov a priateľov našej školy.
      Szeretettel várunk mindenkit.
     • Pályázati felhívás

     •  SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL - Pályázati felhívás 
      A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című pályázatát a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2011/2012-es tanévre. 
      Határidő: 2012.március 15-től 2012. április 30-ig 
      [2012.03.15.] [Részletek s dokumentumok a Bethlen rovatban...


       

     • Triedime odpady v rámci Recyklohier

     • Triedime odpady v rámci Recyklohier - Obrázok 1 Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená v priestoroch školského internátu, teoretického vyučovania a odborného výcviku .

       Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenieTriedime odpady v rámci Recyklohier - Obrázok 2, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

       Rodičia, aj vy sa môžete doRecyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.