• 3.12. Piatok Stužková slávnosť VI.A triedy (19:00)
      10.12. Piatok Stužková slávnosť VI.AD triedy (19:00)

       

     • Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo

     •  

      Dňa 03.12.2010 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.Cielom prvej časti ( písomná časť) súťaže bolo preveriť jazykové kompetencie, ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a test, súťažiacich. V ústnej časti mali žiaci opísať obrázky a hovoriť o danej téme. Hodnotilo sa komunikativna zručnosť,plynulosť vyjadrovania a jazyková úroveň.Po vyhodnotení úloh výsledky sú nasledovné: 1.miesto  Andrea Andrášová   (3.AD), 2.miesto  Nikoleta Zimanová  (4.AD), 3.miesto  Erika Molnárová      (4.AD)
       Žiačka 3.AD triedy Andrášová Andrea sa zúčastní na obvodnom kole olympiády v Nových Zámkoch

     • Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti AllStars

     •  Dňa 30.11.2010 o 14:20 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti AllStars.  Spoločnosť vznikla 17. septembra 2010 v spolupráci so spoločnosťou Junior Achievement. Spoločnosť bola založená triedou 3.AD na Strednej odbornej škole v Štúrove. Študentská spoločnosť vznikla vďaka projektu organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorého cieľom je pomoc študentom k nadobudnutiu praktických skúseností z podnikania. Študenti sú postavení zoči-voči výzve riadiť vlastnú spoločnosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk

     • Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

     •  1. miesto   Szabó Andor  III.A    105 bodov

      2. miesto   Raczkó Viktor   II.A  103  bodov

      3. miesto    Szlovák Dávid    III.A 59  bodov

      Teoretická časť:  1. Szlovák Dávid   III.A   19 bodov, 2. Raczkó Viktor    II. A   18 bodov, 3.Szabó Andor     III.A   15 bodov, Praktická časť: 1. Szabó Andor  90 bodov,  2.Raczkó Viktor   85 bodov,  3.Szlovák Dávid 30 bodov

     • Informatická súťaž iBobor

     • V dňoch

     • pondelok 8. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Seniori,
     • utorok 9. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Juniori,
     • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

   • Pravda o drogách - prednáška

   • Dňa 11.10. sa konali preventívne protidrogové prednášky s názvom „Pravda o drogách“. Mali poukázať na celospoločenský problém, ktorým drogy sú, a varovať najmä deti tejto vekovej kategórie. Prednášal Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Ďalšie informácie nájdete na www.slovenskobezdrog.sk