• Najnovšie

    Novinky

    • Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021 do 17.12.2021
     • Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021 do 17.12.2021

     • 12. 12. 2021
     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje 
      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aII. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkouI. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aII. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      Povinnosti žiakov počas dištančného vdelávania ( prosíme žiakov a rodičov o súčinnosť)

    • SELFIE na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách
     • Oznam pre žiakov

     • 31. 8. 2021
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční na dvore za budovou školy 2.9.2021 o 8,15 hod. Rodičia majú zakázaný vstup do budovy školy.

      Piatok budú mať žiaci riaditeľské voľno. Žiaci ubytovaní na internáte môžu nastúpiť do internátu v pondelok ráno od 6:00 hod.

     • Stretávky DOŠ

     • 31. 8. 2021
     • Stretávky dievčenských tried po 25., 20. a 15. rokoch.

      4.BD (1992-1996): triedna učiteľka-Ing. Ágota Štefankovičová

      4.AD (1997-2001):triedna učiteľka-Mgr. Judita Pócsová

      4.AD (2002-2006): triedne učiteľky-Mgr.Judita Pócsová, Mgr. Lýdia Kunyová     • Odborná stáž chorvátskych študentov

     • 31. 3. 2019
     • Do galérie Odborná stáž chorvátskych študentov boli pridané fotografie.

      Naša škola sa v rámci projektu Erasmus+ zapojila ako prijímacia škola pre chorvátskych študentov 3.ročníka mechatronik z Osijeku. 5 študentov so sprevádzajúcim pedagógom strávili u nás 2 týždne a odbornú prax vykonali v závode SKC Foundry. Okrem toho naša škola im pripravila bohatý program, počas ktorého spoznali naše mesto a okolie, vrátane aj nášho hlavného mesta.Az Erasmus+ projekt keretén belül iskolánk vendégül látott 5 harmadikos mechatronik diákot és a kísérő tanárjukat a horvátországi Osijek városából. Szakmai gyakorlatukat a párkányi SKC Foundry cégben végezték. A 2 hetes tartózkodásuk alatt gazdag programot készítettünk számukra, amikor is megismerkedtek városunkkal és a környékkel. Természetesen fővárosunkat is meglátogatták.

    • Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre
     • Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre

     • 15. 3. 2019
     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce odbory:

      Štvorročné odbory ( maturitná skúška ):

      2697 K mechanik elektrotechnik
      2413 K mechanik strojov a zariadení
      2679 K mechanik mechatronik

      Trojročné odbory ( záverečná skúška ):

      2487 H 01 autoopravár
      3678 H inštalatér
      6460 H predavač
      6475 H technickoadministratívny pracovník

      Tisztelt szülők, kedves diákok !

      A 2019/2020 -as tanévben a kovetkező tanulmányi szakokra lehet jelentkezni:
      Négyéves tanulmányi szakok ( érettségi, szakmukás levél ):
      2679 K mechatronikai műszerész
      2697 K elektrotechnikai műszerész
      2413 K gépek és berendezések műszerésze
      Hároméves tanulmányi szakok ( záróvizsga, szakmunkás levél ):
      2487 H 01 autószerelő
      3678 H víz és gáz szerelő
      6460 H elárusító
      6475 H administratív dolgozó

      https://sos-sturovo.edupage.org/register/

    • AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17.
    • E-testovanie JESEŇ 2018
     • E-testovanie JESEŇ 2018

     • 23. 10. 2018
     • E-testovania pre STREDNÉ ŠKOLY Termín testovania: 1.  október – 29. október 2018

      • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na počúvanie pre žiakov všetkých ročníkov SŠ   s vyučovacím jazykom maďarským
      • 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
      • 1 test z anglického jazyka úroveň B1, pre žiakov 4. ročníka stredných odborných škôl 

      Všetky testy trvajú 40 minút

     • Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia

     • 9. 10. 2018
     • Šúpanie jablka - almahámozás, Beh s fúrikom - Víz talicskázás, Hod gumákom - Csizmadobálás,  Skákanie vo vreci-Zsákban futás, Mrvenie kukurice-Kukorica morzsolás, Hrabanie-Gereblyézés, Vyrezávanie tekvice - töklámpás faragás, Hever - Must lopó, Toldi vypaženie s palicou-Toldi rúd tartás,

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 - Ünnepélyes tanévnyitó 2018/19