• Najnovšie

    Novinky

     • Informatická súťaž iBobor
     • 9. 10. 2011
     • V dňoch

     • pondelok 8. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Seniori,
     • utorok 9. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Juniori,
     • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  • Pravda o drogách - prednáška
  • 9. 10. 2011
  • Dňa 11.10. sa konali preventívne protidrogové prednášky s názvom „Pravda o drogách“. Mali poukázať na celospoločenský problém, ktorým drogy sú, a varovať najmä deti tejto vekovej kategórie. Prednášal Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Ďalšie informácie nájdete na www.slovenskobezdrog.sk