• Najnovšie

    Novinky

    • Maturity 2014
    • Základný fotoalbum
    • Volejbalové súťaže
    • Volejbalové súťaže
    • Základný fotoalbum
    • Triedné schôdze ZRP - Osztály szülői értekezletek
     • Triedné schôdze ZRP - Osztály szülői értekezletek
     • 10. 4. 2013
     • Triedne ZRP a konzultácie za 2.polrok šk.roka 2012/2013

      Szülői értekezletek a 2012/2013 tanév második félévében

      Riaditeľstvo SOŠ Štúrovo oznamuje váženým rodičom, že triedne ZRP a konzultácie za 2. polrok budú podľa nasledovného harmonogramu:

      Trieda/Osztály  Dátum  ČAS/Időpont  Učebňa/ Tanterem:

      • 1.A      11.4.2013        od:14:30          14/
      • 1.B      11.4.2013        od:14:15          31/
      • 1.C      10.4.2013        od:14:30          15/
      • 2.A      11.4.2013        od:14:15          5/
      • 2.B      11.4.2013        od:14:15          30/
      • 2.C      11.4.2013        od:15:00          12/
      • 3.A      11.4.2013        od:14:30          33/
      • 3.B      11.4.2013        od:14:15          28/
      • 3.D      9. 4.2013        od:14:30          13/
      • 4.A      10.4.2013        od:14:30          34/
      • 4.B      11.4.2013        od:14:00          29/

      Srdečne očakávame všetkých rodičov a priateľov našej školy.

      Szeretettel várunk mindenkit.

    • Štúrovská SOŠka - Párkányi SZaKI
     • Štúrovská SOŠka - Párkányi SZaKI
     • 10. 3. 2013
     • Nová súťaž určená pre 8. a 9. ročníky základných škôl!!!

      Tento rok začína prvý ročník, ktorý je organizovaný Strednou odbornou školou v Štúrove, ktorá tento rok oslávi 45.výročie svojho vzniku. Cieľ: Spojiť kreativitu, vedomosti a športovú zdatnosť do jednej súťaže.
     • Štúrovská SOŠka - Párkányi SZaKI: Čítať viac
     • Triedne ZRP a konziltácie za 1.polrok šk.roka 2011/2012 - Szülői értekezletek a 2012/2013 tanév első félév
     • 27. 2. 2013
     • Szülői értekezletek a 2012/2013 tanév első félév

      Riaditeľstvo SOŠ Štúrovo oznamuje váženým rodičom, že triedne ZRP a konzultácie za 1. polrok budú podľa nasledovného harmonogramu:
      Trieda/Osztály  Dátum  ČAS/Időpont Učebňa/ Tanterem:
       
      1.A 15.1.2013 od:14:30 14/
      1.B 15.1.2013 od:16:00 31/
      1.C 17.1.2013 od:14:30 15/
      2.A 17.1.2013 od:14:15 5/
      2.B 17.1.2013 od:14:15 30/
      2.C 16.1.2013 od:14:10 12/
      3.A 16.1.2013 od:14:30 33/
      3.B 17.1.2013 od:14:15 28/
      3.D 15.1.2013 od:14:30 13/
      4.A 17.1.2013 od:14:30 34/
      4.B   17.1.2013 od:13:30 29/
      Srdečne očakávame všetkých rodičov a priateľov našej školy.
      Szeretettel várunk mindenkit.
     • Pályázati felhívás
     • 13. 4. 2012
     •  SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL - Pályázati felhívás 
      A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című pályázatát a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2011/2012-es tanévre. 
      Határidő: 2012.március 15-től 2012. április 30-ig 
      [2012.03.15.] [Részletek s dokumentumok a Bethlen rovatban...


       

     • Triedime odpady v rámci Recyklohier
     • 9. 10. 2011
     •  Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená v priestoroch školského internátu, teoretického vyučovania a odborného výcviku .

       Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

       Rodičia, aj vy sa môžete doRecyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

     • Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo
     • 9. 10. 2011
     •  

      Kategória 2A

      1. Pásztorová Nicolette / 48 bodov /– 2.B
      2. Kecskésová Denisa / 45 bodov /  –  2.B
      3. Pálenyik Richard / 44 bodov /– 1.B

      Katagória 2B

      1. Elzer Viktor / 62 bodov /– 3.AD
      2. Juhász Roman / 59 bodov / – 3.AD
      3. Patrícia Melicherová / 53 bodov /– 3.AD

      Katgória 2D

      1. Átrendás Patrik / 54 bodov /– 1.A
      2. Rezníček Péter / 45 bodov / – 2. A
      3. Matusová Orsolya / 38 bodov / – 2.C
     • 9. 10. 2011
     • 3.12. Piatok Stužková slávnosť VI.A triedy (19:00)
      10.12. Piatok Stužková slávnosť VI.AD triedy (19:00)

       

     • Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo
     • 9. 10. 2011
     •  

      Dňa 03.12.2010 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.Cielom prvej časti ( písomná časť) súťaže bolo preveriť jazykové kompetencie, ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a test, súťažiacich. V ústnej časti mali žiaci opísať obrázky a hovoriť o danej téme. Hodnotilo sa komunikativna zručnosť,plynulosť vyjadrovania a jazyková úroveň.Po vyhodnotení úloh výsledky sú nasledovné: 1.miesto  Andrea Andrášová   (3.AD), 2.miesto  Nikoleta Zimanová  (4.AD), 3.miesto  Erika Molnárová      (4.AD)
       Žiačka 3.AD triedy Andrášová Andrea sa zúčastní na obvodnom kole olympiády v Nových Zámkoch

     • Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti AllStars
     • 9. 10. 2011
     •  Dňa 30.11.2010 o 14:20 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti AllStars.  Spoločnosť vznikla 17. septembra 2010 v spolupráci so spoločnosťou Junior Achievement. Spoločnosť bola založená triedou 3.AD na Strednej odbornej škole v Štúrove. Študentská spoločnosť vznikla vďaka projektu organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorého cieľom je pomoc študentom k nadobudnutiu praktických skúseností z podnikania. Študenti sú postavení zoči-voči výzve riadiť vlastnú spoločnosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk

     • Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike
     • 9. 10. 2011
     •  1. miesto   Szabó Andor  III.A    105 bodov

      2. miesto   Raczkó Viktor   II.A  103  bodov

      3. miesto    Szlovák Dávid    III.A 59  bodov

      Teoretická časť:  1. Szlovák Dávid   III.A   19 bodov, 2. Raczkó Viktor    II. A   18 bodov, 3.Szabó Andor     III.A   15 bodov, Praktická časť: 1. Szabó Andor  90 bodov,  2.Raczkó Viktor   85 bodov,  3.Szlovák Dávid 30 bodov