• Najnovšie

    Novinky

     • Oznam pre žiakov

     • 31. 8. 2021
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční na dvore za budovou školy 2.9.2021 o 8,15 hod. Rodičia majú zakázaný vstup do budovy školy.

      Piatok budú mať žiaci riaditeľské voľno. Žiaci ubytovaní na internáte môžu nastúpiť do internátu v pondelok ráno od 6:00 hod.

     • Stretávky DOŠ

     • 31. 8. 2021
     • Stretávky dievčenských tried po 25., 20. a 15. rokoch.

      4.BD (1992-1996): triedna učiteľka-Ing. Ágota Štefankovičová

      4.AD (1997-2001):triedna učiteľka-Mgr. Judita Pócsová

      4.AD (2002-2006): triedne učiteľky-Mgr.Judita Pócsová, Mgr. Lýdia Kunyová