• Oznam pre žiakov a rodičov ! - Értesítés!

     • Oznam pre žiakov a rodičov !

      Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 MŠVVaŠ SR riaditeľ rozhodol, že okrem etickej výchovy budú všetky  predmety klasifikované v súlade s pôvodným rozhodnutím.

      Upozornenie:

      V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania

      Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania alebo do 31.8.2020. 

       V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

      Értesítés!

      Az iskola igazgatósága tisztelettel értesíti a szülőket és a diákokat, hogy az oktatásügyi tárca által kiadott Irányelv a középiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben alapján úgy határozott, hogy minden tantárgy osztályozva lesz, kivéve az etikai nevelést.

      Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. 

      A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig lehetséges. 

      A rendkívüli helyzet idején azok a tanulók, akik az első félévben 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31- ig tehetik le a bizottsági vizsgát.