• Najnovšie

    Novinky

     • Mikrotik Academy
     • 21. 9. 2017
     • logo_mikrotik_academyMikrotik Academy

      S radosťou oznamujeme pre verejnosť a našim študentom, že program MikroTik Akadémia bola otvorená na našej škole. Program MikroTik Akadémia prináša našim žiakom možnosť bezplatného štúdia sieťového kurzu pripravujúceho na zloženie celosvetovo uznávaného priemyslového certifikátu MTCNA (MikroTik Certified Network Associate). Štúdium pokrýva problematiku správy sieťových prvkov so systémom MikroTik RouterOS.

      Benefit pre študentov

      Absolventi kurzu môžu zložiť MTCNA test. Úspešní absolventi získajú bezplatne MTCNA certifikát platný 3 roky. Tento certifikát bude vo vašom životopise ako jeden z vašich pozitívnych skúseností a pozitívne môže ovplyvniť vaše uplatnenie na trhu práce, pretože firmy špecializované na poskytovanie internetových služieb žiadajú zdatných odborníkov v obore počítačových sietí.mtcna.png

      Laboratórium MikroTik Akadémie

      Laboratórium sme zriadili pomocou materiálnej a finančnej podpory firmy MikroTik a SEVENET s.r.o. V triede máme 20 MikroTik zariadení a 4 lektorov na poskytovanie kurzu a údržbu materiálov školenia.

     • Mikrotik Academy: Čítať viac