• Školský psychológ - iskolai pszichológus

    • Naša škola spolupracuje s Centrom špeciálno - pedagogického poradenstva, ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Lipová 6, Štúrovo

     Školská psychologička: PhDr. Erika Szalatnyaiová

     Kontakt: +421 905 491107

     Iskolánk együttműködik a párkányi Speciális Alapiskola része ként működő CSPP centrummal, Lipová 6, Štúrovo

     Az iskolai pszichológus neve: PhDr Erika Szalatnyaiová

     Telefon: +421 905 491107