• História WEBU školy od 1.8.2001

     • 01.08.2001
      • Zaregistrovaná Doména SOUPST:SK

       Zaregistrovaná Doména SOUPST:SK

       Prvýkrát v histórii školy bola zaregistrovaná na internete doména SOUPST.SK ( Stredná Odborné Učilište Papierenské ŠTúrovo ) 

     • 03.12.2001
      • Prvá webstránka

       Prvá webstránka

       Vznikla prvá podoba webstránky

     • 20.10.2003
      • Zmenená stránka pre nový názov školy

       Zmenená stránka pre nový názov školy

        V roku 2003 dochádza k zlúčeniu SOU a DOŠ a vzniká tak Združená stredná škola Štúrovo

     • 8.1.2007
      • Prvá interaktívna verzia stránky

       Prvá interaktívna verzia stránky

       Vstúpili sme do etapy interaktívneho zobrazovania nie len informácií ale aj učebných materiálov

     • 8.12.2007-31.3.2008
      • Nová platforma EDUPAGE.ORG

       Nová platforma EDUPAGE.ORG

       Zaviedli sme novú platformu Edupage a aScAgendu

     • 25.02.2011
      • Škola v 3D na mape Googlu a Facebook stránka

       Škola v 3D na mape Googlu a Facebook stránka

       Predstavili sme budovu školy v 3D zobrazení na Google mapách a v Google Earth. Vytvorili sme Facebook stránku na online komunikáciu s verejnostou.

     • 17.04.2013
      • E-learnig LMS už od 2010

       E-learnig LMS už od 2010

       Už od roku 2010 sme začali používať medzinárodný e-learninngový systém MOODLE v online vyučovaní pod názvom LMS. Bola to predchodca edupage.

     • 1.9.2015
      • Online elektronická triedna kniha

       Online elektronická triedna kniha

       Učivo, znánky, absencie a dochádzka aj v mobilnej aplikácii.

     • 01.08.2021
      • Posledná HTML verzia

       Posledná HTML verzia

       Ukončením projektu Infover 2 bude pôvodný webpriestor zmazaný 

       Poslednú HTML verziu nájdete na linku http://www.soupst.sk/index2.htm do 1.9.2021