Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 502100162 odber kuch. odpadu VŽP 12/2021 9,60 s DPH 2014/91/385 31.12.2021 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.01.2022
Faktúra 502100161 vodné,stočné 12/2021 632,51 s DPH 7/1000056640 31.12.2021 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.01.2022
Faktúra 502100160 elektrická energia za 12/2021 1 265.80 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 31.12.2021 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.01.2022
Faktúra 502100157 Mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 12/2021 45,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 31.12.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 502100154 Software práce 45,00 s DPH 62 31.12.2021 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 502100159 telefónne poplatky -pevná linka 12/2021 21,19 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 1170185400 30.12.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 18.01.2022
Faktúra 502100155 služba podla zmluvy verejná IP adresa 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 27.12.2021 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 10.01.2022
Zmluva dodatok č 5-2022 odber tepla č.10-2017 TH dodatok č 5-2022 odber tepla č.10-2017 TH 5 314,36 s DPH 17.12.2021 Enerbyt s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100152 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 17.12.2021 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.12.2021
Faktúra 882100120 pekárenské výrobky 167,78 s DPH HZ Zmluva zo dňa 26.2.2021 17.12.2021 Pekáreň Csomor s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 21.12.2021
Faktúra 882100121 potraviny 28,55 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 17.12.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.01.2022
Zmluva zmluva GDPR Licenčná zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 17.12.2021 VIS s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 502100151 elektrická energia za 11/2021 1 474.36 s DPH ZmluvaEE SOS Sturovo 17.12.2021 Nitriansky samosprávny kraj SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.12.2021
Faktúra 502100158 Generálna oprava el. motora 1,5 kW 396,00 s DPH 16.12.2021 BIS Slovensko s.r.o. Štúrovo prevádzka 94303 Štúrovo, Továrenská 1 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 18.01.2022
Faktúra 502100150 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 16.12.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.12.2021
Faktúra 882100119 vajcia 49,24 s DPH 193 Zmluva zo dňa 29.4.2021 14.12.2021 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 05.01.2022
Faktúra 882100117 potraviny 205,51 s DPH 1.4.2021 13.12.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 10.01.2022
Faktúra 882100118 zelenina 52,96 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.12.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.12.2021
VO: Súhrnná správa 4/2021 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 10.12.2021 SOŠ TSaO Štúrovo
Faktúra 502100153 vodné,stočné 11/2021 670,93 s DPH 7/1000056640 10.12.2021 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6120