Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 24012018 35,00 s DPH 08.01.2018 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 2/2018 ErnestTóth Vidat-software práce 85,00 s DPH 02.04.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2018 Cranium computer-PC a tlačiareň 8,90 s DPH 13.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2018 Diego- vybavenie do kancelárie 245,85 s DPH 28.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2018 ErnestTóth Vidat-software práce 45,00 s DPH 20.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2018 Hagard Hal-elktro materiál 808,47 s DPH 28.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2018 Chemolak-farby,nátery 77,95 s DPH 01.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Diego- vybavenie do kancelárie 135,49 s DPH 28.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Diego- vybavenie do kancelárie 135,49 s DPH 28.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Unifer železiarstvo-žel.materiál 62,50 s DPH 11.04.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 1/2018 Burda Papier-hyg.potreby 54,53 s DPH 19.03.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Consi BŠ -kanc.potreby 67,46 s DPH 02.05.2018 SOŠ Štúrovo
Faktúra 2220010118 kancelársky materiál 342,59 s DPH Zmluva č. 2018105006 03.02.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
VO: Súhrnná správa 2/2018 Deem design-inzercia 72,00 s DPH 16.05.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Auto moto súčiastky,Julianna Lakyová 47,60 s DPH 27.06.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Coop Sevis-varný kotol 185,98 s DPH 01.06.2018 SOŠ Štúrovo
VO: Súhrnná správa 2/2018 Deem design-inzercia 118,80 s DPH 14.06.2018 SOŠ Štúrovo
Faktúra 27012020 35,00 s DPH 27.01.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 1/2018 Convertis-hygienické potreby 20,00 s DPH 19.03.2018 SOŠ Štúrovo
Faktúra 8166 mliečné výrobky 172,46 s DPH Hzmluva 06.11.2019 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
zobrazené záznamy: 1-20/6120