Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva zmluva o posytovaní praktického vyučovania s DPH 22.09.2016 Romi Fashion-Roman Struhár Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
s DPH
Zmluva zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 21.09.2016 NP Store s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
s DPH
s DPH
Zmluva zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany s DPH 01.04.2014 St.Florian Štúrovo s.r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
s DPH
s DPH
s DPH
Zmluva zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 11.09.2017 Romi Fashion-Roman Struhár Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
s DPH
Zmluva mäso a mäsové výrobky s DPH 31.12.2016 Danubius spol. s r.o. Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy
Faktúra poistenie nehnut.majtetku 32,20 s DPH 11.03.2013 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/6120