Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 50230034 služba podla zmluvy verejná IP adresa za 02/2023 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 20.03.2023 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.03.2023
Faktúra 50230033 služby za mob. telefón ŠJ 8,04 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 16.03.2023 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.03.2023
Faktúra 40230004 Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2023 47,00 s DPH Min. školstva SR 16.03.2023 REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.03.2023 20.03.2023
Faktúra 50230031 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 03/2023 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 14.03.2023 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 17.03.2023 20.03.2023
Faktúra 88230043 potraviny 164,75 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.03.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.03.2023
Faktúra 88230042 potraviny 74,61 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 14.03.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 20.03.2023
Faktúra 50230032 odber kuch. odpadu VŽP 28,80 s DPH 2014/91/385 14.03.2023 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 21.03.2023 20.03.2023
Faktúra 88230041 potraviny 110,94 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 13.03.2023 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.03.2023
Faktúra 88230040 zelenina 68,01 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.03.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 17.03.2023 13.03.2023
Faktúra 88230039 zelenina 18,74 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.03.2023 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 17.03.2023 13.03.2023
Faktúra 50230029 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 221585/2022 09.03.2023 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.03.2023 13.03.2023
Faktúra 88230036 potraviny 40,88 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 07.03.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 17.03.2023 13.03.2023
Faktúra 88230037 potraviny 329,58 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 07.03.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.03.2023
Zmluva pranie a chemické čistenie pranie a chemické čistenie s DPH 07.03.2023 Mária Bathová Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 07.03.2023
Faktúra 88230038 potraviny 35,78 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 07.03.2023 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 17.03.2023 13.03.2023
Faktúra 50230023 tepelná energia 3/2023 9 282,71 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 02.03.2023 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 06.03.2023
Faktúra 50230024 služby STP APV 145,20 s DPH R51/2017 R51/2017 02.03.2023 IVES Košice SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 14.03.2023 06.03.2023
Objednávka 6 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 47,00 s DPH 01.03.2023 REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.03.2023
Zmluva poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 38.40/mesačne s DPH 01.03.2023 Avimar s.r.o. - Viliam Nothart Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 Ing.Valko František Riaditeľ školy 01.03.2023
Faktúra 88230032 potraviny 97,32 s DPH HZ zo dňa 1.4.2021 28.02.2023 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 09.03.2023 06.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8749