INFORMÁCIE Pokyny pre žiakov Preľad testov EČ a OH Maturitné testy z predchádzajúcich rokov Kedy zmaturujem? E-TESTOVANIE

Maturita 2018 informácie

INFORMÁCIE

Riadny termín maturitnej skúšky v šk.r. 2017/2018

NUCEM  Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:

 • 13. marca 2018– v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 14. marca 2018– v predmetoch anglický jazyk,
  nemecký jazyk, 
 • 15. marca 2018– v predmete matematika,
 • 16. marca 2018– v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

GENERÁLNA SKÚŠKA EČ MS 2018 slovenský jazyk a slovenská literatúra 10.04.2018

8:30 - 09:00 Príchod, rozdelenie žiakov do skupín učební.  Viď.->  Skupiny EČ a PFIČ

Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa bude konať z niektorých predmetov externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou (elektronická maturita). 


2. Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky  10. - 13. apríl 2018


Termín praktickej časti odbornej zložky ms 2018:

 • Praktická časť odbornej zložky IV.B OP-    16.4.-17.4.2018
 • Praktická časť odbornej zložky IV.A MET, MSZ,  9.-10.5.2018

Termín ústnej formy internej časti MS 2018:

2. termín: 28. 5. – do 01. 6. 2018 - podľa harmonogramu 

 • Pedagogická rada:  16.5.2018
 • Rozlúčka :                18 .5.2018
 • Študijné voľno:  21. - 25. 5 .2018

 

​3. MS v mimoriadnom skúšobnom období september :

 • Opravný termín EČ a PFIČ: 4. – 7. september 2018
 • Opravný termín ÚFIČ : 10 - 12.9.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek