INFORMÁCIE Pokyny pre žiakov Preľad testov EČ a OH Maturitné testy z predchádzajúcich rokov Kedy zmaturujem? E-TESTOVANIE

Maturita 2017 informácie

INFORMÁCIE

Skupiny EČ a PFIČ

Riadny termín maturitnej skúšky v šk.r. 2016/2017

NUCEM  Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:

· 14. marca 2017– v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,

· 15. marca 2017– v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, 

· 16. marca 2017– v predmete matematika,

· 17. marca 2017– v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

   8:30 - 09:00

Príchod, rozdelenie žiakov do skupín učební

Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa bude konať z niektorých predmetov externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou (elektronická maturita). 


2. Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky  4. - 7. apríl 2017


Termín praktickej časti odbornej zložky ms 2017:

 • Praktická časť odbornej zložky IV.B OaP-  4. 5. 2017
 • Praktická časť odbornej zložky IV.A MET, MSZ,   2. - 3. 5. 2017

Termín ústnej formy internej časti MS 2017:

2. termín: 29. 5. – do 02. 6. 2017 - podľa harmonogramu 

 • Pedagogická rada:  17.5.2017
 • Rozlúčka :               19 .5.2017
 • Študijné voľno:  22. - 26. 5 .2017

 

​3. MS v mimoriadnom skúšobnom období september :

 • Opravný termín EČ a PFIČ: 5. – 8. september 2017
 • Opravný termín ÚFIČ : 12.9.2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek