MS2020 INFORMÁCIE Pokyny pre žiakov Preľad testov EČ a OH Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v šk. roku 2019/2020 Kedy zmaturujem? E-TESTOVANIE

Maturita 2020

MS2020 INFORMÁCIE

Riadny termín maturitnej skúšky v šk.r. 2019/2020

ZMENA TERMÍNOV EČ a PFIČ MS 2020

interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania  alebo  pracoviska zamestnávateľa, 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 


Termín praktickej časti odbornej zložky MS: 

 

4.5. a 5. 5. 2020pedagogická rada 1. 6. 2020rozlúčka so školou 5. 6. 2020študijné voľno 8. 6. až 12. 6. 2020 

 

Termín ústnej formy internej časti MS 2020: 3. termín:  15. 6. až 17. 6. 2020
MS v mimoriadnom skúšobnom období september :
Opravný termín EČ a PFIČ: 3. až 8. septembra 2020
Opravný termín ÚFIČ : september 2020 
alebo riadny termín v šk. roku 2020/2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek