Prijímanie na školský rok 2020/2021 Kritériá prijatia - Felvételi feltételek Odbory Výsledky Tanulmányi szakok Žiadane / nežiadúce odbory

Prijímačky

Tanulmányi szakok

Négyéves tanulmányi szakok

 A szak sikeres elvégzése után a tanulók inaslevelet és érettségi bizonyítványt kapnak, és lehetőségük nyílik főiskolákon és egyetemenken való továbbtanulásra is.

KéV6352 M obchod a podnikanie - kereskedő és vállalkozó

A szak végzős tanulója szakképesítést szerez a vállalkozói tevékenység módszereiből és formáiból. Aktívan használ két idegen nyelvet, és ismeri az üzleti élet alapelveit. A szak sikeres elvégzése után üzletkötéssel foglalkozó társaságoknál, állami szervezetekben helyezkedhetn-ek el, vagy mintmagánválalkozók működhetnek.    

Aplikovaná ekonómia, Online učebnica Účtovanie na PC

2697 K  mechanik elektrotechnik - elektrotechnikai műszerész

Automatizáció, programozás, Ingyenes elektrotechnikai alkalmassági vizsgaA szak az elektronika és a automatizálási technika terén képez szakembereket. A szak végzősei az elektronikai, az automatizációs ésa számítógépes ismeretekkel érvényesülhetnek az ipari vállalatok karbantartó, berendezés - korszerűsítő és javító részlegein.

6442 K obchodný pracovník - kerskedelmi dolgozó

A szak végzősei olyan szakképzett munkaerővé válnak , akik képesek önállóan tevékenykedni az üzletműköd-tetés területén. Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a marketing és a könyvelés terén is. A sikeres érettségi után üzletvezetőként és a marketing területén érvényesülhetnek. 
 

2413 K  mechanik strojov a zariadení - gépek és berendezések műszerésze

A tanyulmányi szak végzőse általános ismereteket szerez a gépészet, a klasszikus és programozott gépek és gépészeti berendezések kezelése terén. A szak sikeres elvégzése után érvényesülhet mint műszaki dolgozó, gyártástechno-lógus, műszaki ellenőr, mester stb.

2679 K mechanik mechatronik - mechatronikai műszerész

A szak végzősei olyan szakképzett szakemberek, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is

Hároméves szakok

A tanulmányok sikeres elvégzése után a tanulók inaslevelet és a záróvizsga letételét igazoló bizonyítványt, és ezáltal középfokú szakképzettséget szereznek. A szakképesítésük szintjét emelhetik a felépítményi tanulmányok elvégzése által

2487 H 01 autoopravár –mechanik
Autószerelő

A diákok a gépjárművek, javítását, karbantartását sajátítják el. A gyakorlati órákon tanulják meg a kéziszerszámok helyes, biztonságos használatát, illetve a modern diagnosztikai gépek és berendezések alkalmazását. A gyakorlati képzés az iskola műhelyében, illetve az iskolával szerződéses viszonyban lévő, szervizekben történik.

3678 H inštalatér – víz és gáz szerelő

A szak végzőse megfelelő tudással és szakmai készséggel rendelkezik, képes a következő munkafolyamatok önálló elvégzésére: vízvezetékek, víz-elvezető rendszerek, a közműhálózat szerelésére, karbantartására, javítására.

2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia - javító műszerész

A szak tanulói kézi és gépi megmunkálást, hegesztést, és egyes gépek és berendezések össze- és szétszerelését tanulják. A tanulmányi idő alatt közreműködnek a különféle gépipari termékek és berendezések gyártásában. A végzősök mint üzemi szerelők, lakatosok érvényesülhetnek, de önnáló vállalkozást is létre- hozhatnak.

2433 H obrábač kovov - fémmegmunkáló

A tanulók elsajátítják a műszaki rajzok önálló és helyes értelmezését, a megfelelő munkamenetet és a műszaki normák alkalmazását. A végzőzök képesek különféle marós-, esztergályos-, és köszörűsmunkák elvégezésére. A gépgyártás bármely területén képesek érvényesülni.

 

 2683 H elektromechanik 02 stroje a zariadenia - villamos műszerész

A szak az elektrotechnika számára képez szakembereket, akik főleg erős áramú berendezések szerelését, javítását és karbantartását látják el.

3684 H strechár - tetőfedő            

A tanulók fokozato- san olyan ismereteket és készségeket szereznek, melyek a tetők és tetőszer-kezetek különféle fedőanyagainak összeillesztésével függnek össze. A végzősök önállóan képesek végezni a tetőfedő, ács, bádogos és szigetelő munkáját.

6460 H predavač - elárusító

A szak végzősei képesek önállóan tevékenykedni kis- és nagykereskedelmi területen. Ismereteket szereznek az áruismeret, az üzletműködtetés, a közgazdaságtan területén, és gyakorlatot szereznek a kereskedelmi dokumentáció számítógépes feldolgozásában. Szakgyakorlaton vesznek részt különféle boltokban, főleg városunk területén. A tanulmányok sikeres befejezése után lehetségük van szakképesítésük emelésére a kereskedő – üzletműködtető szakon.

6475 H technickoadministratívny pracovník - adminisztratív dolgozó

dolgozó . A szak végzősei mint műszaki adminisztratív dolgozók érvénye-sülhetnek a termelés-ben, üzemeltetésben, raktárokban, közleke-désben stb. Jártasok a számítógép használatában, gépírásban; gyakorlottak a műszaki dokumentáció terén, és ismerik a gazdaságtan, könyvelés és a marketing törvényszerűségeit.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek