ECDL Pre MET

Stránky predmetovej komisie informatika

ECDL

 1. ECDL Multimediálne prednášky
 • Informácie - základné pojmy: informácia, informatika, informačný systém, jednotky informácie, druhy informácií
 • Hardvér, softvér, bezpečnosť - delenie počítačov, komponenty počítača, pamäťové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia počítača, rozdelenie softvéru, informačné siete,vírusy a ochrana proti vírusom, licencie a autorské práva
 • Počítačové siete - komponenty, typy sietí, prenosové médium, architektúra, internet, pripojenie na Internet, práca v sieti

Windows XP - práca s počítačom a správa súborov v prostredí OS Windows XP

MS Office

 Word 200... 

         Práca s textovým editorom WORD

 Excel 200..

         Práca stabulkovým kalkulátorom EXCEL 

 PowerPoint 2007

 Access 2007
 Multimediálne PC

Programovanie

Pascal

 Programovanie www stránok

Grafika

Skicár

Logo Motion


 • Informatika  - Učebné osnovy pre SOU 4- ročné štúdium

 • Informatika - Učebné osnovy pre SOU 3- ročné štúdium
 • Informatika - Učebné osnovy pre Stredné odborné školy

 


 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek