• Szallagavató 4.B - 2017.11.17

  Do galérie Szallagavató 4.B - 2017.11.17 boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

  1.miesto-Dávid Donovan (3.A)

  2.miesto-Dávid Hornyák (2.A)

  3.miesto-Áron Nagy (1.A)

  GRATULUJEME!!!

  Dávid Donovan bude 17.januára 2018 reprezentovať našu školu na okresnom kole v Nových Zámkoch.

   

 • logo_mikrotik_academyMikrotik Academy

  S radosťou oznamujeme pre verejnosť a našim študentom, že program MikroTik Akadémia bola otvorená na našej škole. Program MikroTik Akadémia prináša našim žiakom možnosť bezplatného štúdia sieťového kurzu pripravujúceho na zloženie celosvetovo uznávaného priemyslového certifikátu MTCNA (MikroTik Certified Network Associate). Štúdium pokrýva problematiku správy sieťových prvkov so systémom MikroTik RouterOS.

  Benefit pre študentov

  Absolventi kurzu môžu zložiť MTCNA test. Úspešní absolventi získajú bezplatne MTCNA certifikát platný 3 roky. Tento certifikát bude vo vašom životopise ako jeden z vašich pozitívnych skúseností a pozitívne môže ovplyvniť vaše uplatnenie na trhu práce, pretože firmy špecializované na poskytovanie internetových služieb žiadajú zdatných odborníkov v obore počítačových sietí.mtcna.png

  Laboratórium MikroTik Akadémie

  Laboratórium sme zriadili pomocou materiálnej a finančnej podpory firmy MikroTik a SEVENET s.r.o. V triede máme 20 MikroTik zariadení a 4 lektorov na poskytovanie kurzu a údržbu materiálov školenia.

 • O našej škole - Iskolánkról

  19. 12. 2017

 • Epidemické prázdniny

  13. 2. 2018

  Riaditeľstvo SOŠ TSaO - MSzK SzKI Štúrovo oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia RÚVZ Nové Zámky sú v čase od 13.2.2018 do 16.2.2018 chrípkové prázdniny. Vyučovanie sa začne 19.2.2018.

 • 6. 10. 2017

  Do galérie Autosalón Nitra, 05.10.2017 boli pridané fotografie.

 • 4. 9. 2017

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 4.9.2017 8:00

  Ünnepélyes tanévnyitó 2017/18 2017.9.4. 8:30

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Praha-triedny výlet 2.A boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Do galérie Ostrihom - triedny výlet 3.A boli pridané fotografie.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2017

  Do galérie AGROMASHEXPO Budapešť 2017 boli pridané fotografie.

 • 22. 12. 2016

  Do galérie Vianočná Viedeň boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2016

  Do galérie Autotechnika Budapešt 2016 boli pridané fotografie.

 • 2679 K mechanik mechatronik - mechatronikai műszerész

  Najnovší odbor od 2017 - Legújabb szakunk 2017-tól 

  Absolventi tohto odboru sú pripravení na výkon technických, hospodárskych a riadiacich funkcií v oblasti strojárstva, elektroniky, mechatroniky a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov, ako i počítačmi riadených moderných technológií). Mechatronik je pripravený dokonale využívať najnovšie  technológie a má predpoklady pre prácu v trhovom podnikateľskom prostredí. Veľké uplatnenie nachádza mechatronik i v informačných technológiách a automobilovom priemysle. 
  A szak végzősei olyan szakképzett szakemberk, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo od 1.9.2016

  1. 9. 2016

  Zmena názvu školy

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu
  Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, 
  Sv. Štefana 81, Štúrovo

  od 1.9.2016

 • 22. 4. 2016

  7:55 - Zraz na dvore pod vedením triednych učiteľov a majstrov, - inštrukcie, prevzatie náradia, rukavíc a vriec na vrátnici 8:10 - odchod na stanovištia, čistenie priestorov 10:20-10:40 obed 10:50 - odchod do mesta na pešiu zónu - vyhodnotenie súťaží - Ekosocha, Ekoplagát

  viac

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek