• 26. 5. 2017

                                                          O Z N A M

   

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

   

  - zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:

   

  1. Na II. , III. a VI. poschodí v budove školského internátu, súp. č. 657, na parc. č. 3742, na  ulici Sv. Štefana  č.81 , katastrálne územie Štúrovo, miestnosti  o výmere od 10,00 m2 do 77,50 m2. Priestory sú vhodné na zriadenie  kancelárskych priestorov.

  Doba nájmu :   na dobu neurčitú

  Cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2/rok.

   

  2. Voľné priestory v  dielenskej časti budovy školy , súp. č. 657,  katastrálne územie Štúrovo, na parc. č. 3741,  na ul. Sv.  Štefana 81. o výmere   217,00 m2 .

  Priestory  sú vhodné na krátkodobé  skladové  účely.   

  Doba nájmu : na dobu určitú  

  Cena nájmu minimálne vo výške : 13,00 €/m2/rok.

   

  3. Telocvičňu s priľahlými priestormi – šatňa a sociálne zariadenia súp. č. 657, katastrálne územie Štúrovo, na parc. č. 3740, na ulici Sv. Štefana 81. Telocvičňu ponúkame na výchovno-vzdelávacie účely , športové účely a na voľnočasové aktivity.

  Doba nájmu: na školský rok 2017/2018

  Cena nájmu minimálne vo výške : 7,00 €/hodina.

   

  4. Voľný pozemok o výmere do 1 000 m2  vhodný na nepodnikateľské a podnikateľské účely.

  Pozemok na prenájom je nutné ohradiť na náklady budúceho nájomcu.

  Doba nájmu : na dobu neurčitú 

  Cena nájmu minimálne vo výške : 0,20 €/m2/rok, 2,66 €/m2/rok .

   

  Ďalšie podmienky:

  Termín obhliadky predmetu nájmu v pracovnom čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. denne v období od 29. 5. 2017 do 9. 6. 2017.

  V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 9. júna. 2017 do 14,00 hod.  na adresu:

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo,v označenej obálke: „NÁJOM“

  Bližšie informácie na tel. č.  036-7511368

  Kontaktná osoba: Mgr. Zita Mészárosová

  Dátum zverejnenia: 26. 5. 2017

  Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 9. júna. 2017 do 14,00 hod.

   

   

                                                                                                         Ing. František Valko,v.r.

                                                                                                                riaditeľ školy

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • 18. 5. 2017

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Prijímačky

 • O našej škole - Iskolánkról

  19. 12. 2016

 • 27. 1. 2017

  Do galérie AGROMASHEXPO Budapešť 2017 boli pridané fotografie.

 • 22. 12. 2016

  Do galérie Vianočná Viedeň boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2016

  Do galérie Autotechnika Budapešt 2016 boli pridané fotografie.

 • 2679 K mechanik mechatronik - mechatronikai műszerész

  Najnovší odbor od 2017 - Legújabb szakunk 2017-tól 

  Absolventi tohto odboru sú pripravení na výkon technických, hospodárskych a riadiacich funkcií v oblasti strojárstva, elektroniky, mechatroniky a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov, ako i počítačmi riadených moderných technológií). Mechatronik je pripravený dokonale využívať najnovšie  technológie a má predpoklady pre prácu v trhovom podnikateľskom prostredí. Veľké uplatnenie nachádza mechatronik i v informačných technológiách a automobilovom priemysle. 
  A szak végzősei olyan szakképzett szakemberk, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo od 1.9.2016

  1. 9. 2016

  Zmena názvu školy

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu
  Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, 
  Sv. Štefana 81, Štúrovo

  od 1.9.2016

 • 22. 4. 2016

  7:55 - Zraz na dvore pod vedením triednych učiteľov a majstrov, - inštrukcie, prevzatie náradia, rukavíc a vriec na vrátnici 8:10 - odchod na stanovištia, čistenie priestorov 10:20-10:40 obed 10:50 - odchod do mesta na pešiu zónu - vyhodnotenie súťaží - Ekosocha, Ekoplagát

  viac

 • 6. 4. 2016

  Do galérie Študentský ples boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Maturita 2016 informácie 

  • 15. marca 2016– slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 16. marca 2016– anglický jazyk, nemecký jazyk, 
  • 18. marca 2016– maďarský jazyk a literatúra

  8:30 - 09:00 Príchod, rozdelenie žiakov do skupín učební
 • Konečne moderná škola

  Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez
  školské oznamy až po domáce úlohy.

 • Autodesk Academic Resource Center

  email_header

  Autodesk Academic Resource Center

  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo, Štúrovo

  Vzdělávací licence, které jste vyžádali pro Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo, Štúrovo, jsou připraveny. Chcete-li stáhnout software,přihlaste se do akademické informační databáze (ARC).
  Přihlásit se

  Děkujeme.
  Tým Autodesk Education

  email_footer

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek