Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1. poschodie POS1 0
  101 101 20
  102 102 20
  103 103 10
  203 203 0
  217 217 0
  Dielňa č.1 D1 0
  Dielňa č.2 D2b 0
  Dielňa č.2a D2a 0
  Dielňa č.4 D4 0
  Dielňa č.7 D7 0
  Dielňa č.7a D7a 0
  Dielňa č.7b D7b 0
  Dielňa č.7c D7c 0
  Dielňa č.8 D8 0
  Dielňa č.9 D9 0
  Dvor DV 0
  Ihrisko IHR 35
  Internet IKT1 28
  Kinosála KINO 140
  Lab. merania a AR 19 14
  Labor - OP L3 0
  mech. písacie stroje L1 0
  Multimediálna s PC MMZ 22
  OV- TAP - počítače 102 13
  pokladnice L2 0
  Prízemie PRIZ 0
  Sekcia - učebňa CJ 214 18
  Sekcia 26 26 12
  Sekcia 27 27 12
  Strojopisovňa 101 18
  Telocvičňa TV 35
  Učebňa č. 12 12 24 II.C
  Učebňa č. 13 13 24 IV.A
  Učebňa č. 14 14 30 II.A
  Učebňa č. 15 15 27 Mgr. Anna Zács
I.C
III.C
  Učebňa č. 203 203 30
  Učebňa č. 206 206 30
  Učebňa č. 214 214 20
  Učebňa č. 217 217 27
  Učebňa č. 28 28 24 III.A
  Učebňa č. 29 29 24 Ing. Gabriela Tóthová
I.A
  Učebňa č. 30 30 22 III.B
  Učebňa č. 31 31 27 Ing. Judita Ficzová
IV.B
  Učebňa č. 33 33 24 Ing. Peter Jolcsik
  Učebňa č. 34 34 21 Ing. Tomáš Petrík
  Učebňa č. 5 5 16
  Vrátnica VR 0
  Výpočtová technika 17 20 p.Ján Gerči
Ing. Peter Mocsi
  Zborovňa 16 0

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek