• Határtalanul - Bez hraníc ,Várlovagok sporttúrája 25.3.- 28.3. 2019

  O Z N A M

   

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

   

  - zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:

   

  1. Na II. III. a VI. poschodí v budove školského internátu, súp. č. 657, na parc. č. 3742, na ulici Sv. Štefana č.81 , katastrálne územie Štúrovo, LV č. 4340, miestnosti o výmere od 10,00 m2 do 77,50 m2. Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárskych a skladových priestorov.

  Doba nájmu : na dobu neurčitú

  Cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2/rok.

   

  2. Priestor na prevádzku školského bufetu v budove školy pri hlavnom vchode súp. č. 657, katastrálne územie Štúrovo, na parc. č. 3741, LV č. 4340 na ulici Sv. Štefana 81.

  Doba nájmu: na dobu neurčitú

  Cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2/rok.

   

  3. Voľný pozemok o výmere do 1 000 m2 vhodný na nepodnikateľské a podnikateľské účely.

  Pozemok na prenájom je nutné ohradiť na náklady budúceho nájomcu.

  Doba nájmu : na dobu neurčitú

  Cena nájmu minimálne vo výške : 0,20 €/m2/rok, 2,66 €/m2/rok .

   

  Ďalšie podmienky:

  Termín obhliadky predmetu nájmu v pracovnom čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. denne v období od 15. 4. 2019 do 26. 4. 2019.

  V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 26. 04. 2019 do 14,00 hod. na adresu:

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo,v označenej obálke: „NÁJOM“

  Bližšie informácie na tel. č. 036-7511368

  Kontaktná osoba: Mgr. Zita Mészárosová

  Dátum zverejnenia: 15. 4. 2019

  Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 26. apríla 2019 do 14.00 hod.

   

   

  Ing. František Valko,v.r.

  riaditeľ školy

 • Odborná stáž chorvátskych študentov

  Do galérie Odborná stáž chorvátskych študentov boli pridané fotografie.

  Naša škola sa v rámci projektu Erasmus+ zapojila ako prijímacia škola pre chorvátskych študentov 3.ročníka mechatronik z Osijeku. 5 študentov so sprevádzajúcim pedagógom strávili u nás 2 týždne a odbornú prax vykonali v závode SKC Foundry. Okrem toho naša škola im pripravila bohatý program, počas ktorého spoznali naše mesto a okolie, vrátane aj nášho hlavného mesta.Az Erasmus+ projekt keretén belül iskolánk vendégül látott 5 harmadikos mechatronik diákot és a kísérő tanárjukat a horvátországi Osijek városából. Szakmai gyakorlatukat a párkányi SKC Foundry cégben végezték. A 2 hetes tartózkodásuk alatt gazdag programot készítettünk számukra, amikor is megismerkedtek városunkkal és a környékkel. Természetesen fővárosunkat is meglátogatták.

 • Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre

  Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce odbory:

  Štvorročné odbory ( maturitná skúška ):

  2697 K mechanik elektrotechnik
  2413 K mechanik strojov a zariadení
  2679 K mechanik mechatronik

  Trojročné odbory ( záverečná skúška ):

  2487 H 01 autoopravár
  3678 H inštalatér
  6460 H predavač
  6475 H technickoadministratívny pracovník

  Tisztelt szülők, kedves diákok !

  A 2019/2020 -as tanévben a kovetkező tanulmányi szakokra lehet jelentkezni:
  Négyéves tanulmányi szakok ( érettségi, szaknukás levél ):
  2679 K mechatronikai műszerész
  2697 K elektrotechnikai műszerész
  2413 K gépek és berendezések műszerésze
  Hároméves tanulmányi szakok ( záróvizsga, szakmunkás levél ):
  2487 H 01 autószerelő
  3678 H víz és gáz szerelő
  6460 H elárusító
  6475 H administratív dolgozó

  https://sos-sturovo.edupage.org/register/

 • Mochovce-návšteva Energolandu

 • AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17.

  AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17.

  Do galérie AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17. boli pridané fotografie.

 • E-testovanie JESEŇ 2018

  E-testovanie JESEŇ 2018
  1. 10. 2018

  E-testovania pre STREDNÉ ŠKOLY Termín testovania: 1.  október – 29. október 2018

  • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na počúvanie pre žiakov všetkých ročníkov SŠ   s vyučovacím jazykom maďarským
  • 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
  • 1 test z anglického jazyka úroveň B1, pre žiakov 4. ročníka stredných odborných škôl 

  Všetky testy trvajú 40 minút

 • Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia

  Do galérie Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia boli pridané fotografie.

 • 4.A szalagavatója Velencében+Bibione 2018.szeptember 13-16

 • Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia

  Šúpanie jablka - almahámozás, Beh s fúrikom - Víz talicskázás, Hod gumákom - Csizmadobálás,  Skákanie vo vreci-Zsákban futás, Mrvenie kukurice-Kukorica morzsolás, Hrabanie-Gereblyézés, Vyrezávanie tekvice - töklámpás faragás, Hever - Must lopó, Toldi vypaženie s palicou-Toldi rúd tartás,

 • Štipendium na školský rok 2018/2019

  Oznamujeme váženým rodičom a žiakom, že žiadosti o štipendium môžu odovzdať do 25.9.2018. Na pripojenom linku  nájdete potrebné tlačivá

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 - Ünnepélyes tanévnyitó 2018/19
  3. 9. 2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 3.9.2017 8:00

  Ünnepélyes tanévnyitó 2018/19 2018.9.3. 8:00

 • Exkurzia v Hurbanove-pivovar+hvezdáreň

  Do galérie Exkurzia v Hurbanove-pivovar+hvezdáreň boli pridané fotografie.

 • Erasmus+ 2018

  Do galérie Erasmus+ 2018 boli pridané fotografie.

 • Deň narcisov

  Naši dobrovoľníci vyzbierali 970 EUR na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku – s Roland Žibrita,Vaness Uzsáková, Detti Házelmajer, Dávid Kurali,Zoli Zolcsi, Anna Péli, Gábor Berényi, Dominik Totha LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) v  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrovo

 • Szallagavató 4.B - 2017.11.17

  Do galérie Szallagavató 4.B - 2017.11.17 boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

  1.miesto-Dávid Donovan (3.A)

  2.miesto-Dávid Hornyák (2.A)

  3.miesto-Áron Nagy (1.A)

  GRATULUJEME!!!

  Dávid Donovan bude 17.januára 2018 reprezentovať našu školu na okresnom kole v Nových Zámkoch.

   

 • logo_mikrotik_academyMikrotik Academy

  S radosťou oznamujeme pre verejnosť a našim študentom, že program MikroTik Akadémia bola otvorená na našej škole. Program MikroTik Akadémia prináša našim žiakom možnosť bezplatného štúdia sieťového kurzu pripravujúceho na zloženie celosvetovo uznávaného priemyslového certifikátu MTCNA (MikroTik Certified Network Associate). Štúdium pokrýva problematiku správy sieťových prvkov so systémom MikroTik RouterOS.

  Benefit pre študentov

  Absolventi kurzu môžu zložiť MTCNA test. Úspešní absolventi získajú bezplatne MTCNA certifikát platný 3 roky. Tento certifikát bude vo vašom životopise ako jeden z vašich pozitívnych skúseností a pozitívne môže ovplyvniť vaše uplatnenie na trhu práce, pretože firmy špecializované na poskytovanie internetových služieb žiadajú zdatných odborníkov v obore počítačových sietí.mtcna.png

  Laboratórium MikroTik Akadémie

  Laboratórium sme zriadili pomocou materiálnej a finančnej podpory firmy MikroTik a SEVENET s.r.o. V triede máme 20 MikroTik zariadení a 4 lektorov na poskytovanie kurzu a údržbu materiálov školenia.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek